Viltförvaltningsdelegationen

På Länsstyrelsen har en särskild Viltförvaltningsdelegation inrättats med tretton externa ledamöter som under landshövdingens ledning ska fatta beslut om övergripande riktlinjer för bland annat skyddsjakt och även för licensjakt på rovdjur.

Ledamöterna i delegationen representerar ett stort antal av regeringen utpekade intressen som jakt- och viltvård, friluftsliv, naturvård, jord- och skogsnäringen, yrkesfiskare och näringsliv. Dessutom ingår fem politiker som regionen utser och en representant med kunskaper om illegal jakt och trafiksäkerhet.

Kontakt