Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Persnäs fattigstuga

En ljust gul byggnad i sten med ett rött plåttak ligger på en tomt som avgränsas av en låg stenmur. Byggnaden ligger på en öppen gräsbevuxen tomt om omgärdas av en låg kalkstensmur.

Persnäs museum och före detta fattigstuga. Foto: Ann Moreau

Idag finns det inte många spår kvar av äldre tiders sociala omsorg. Förr var de fattiga, icke arbetsföra och andra samhällets olycksbarn ofta hänvisade till allmosor och tiggeri. Mot slutet av 1800-talet började fattigvården regleras genom att socknarna byggde fattigstugor. I Persnäs kan du se hur en fattigstuga kunde se ut.

Enligt ett protokoll från 1884 över fattigvården i Persnäs socken köptes en tomt för 15 riksdaler. Persnäs fattighus byggdes mellan 1884-1886. När socknen ändå startat ett bygge slog man två flugor i en smäll. I husets östra del inkvarterades fattighjonen och i den västra delen huserade socknens valda ombud. På så vis hystes socknens fattigaste och rikaste samhällsskikt under samma tak.

Fattigstuga och skola

Fattigstugan användes som fattighus/ålderdomshem ända fram till 1933. Under slutet av 1800-talet hade antalet barn i socknen ökat så pass att man behövde mer utrymme för skolundervisning. Man slog därför ihop sockenstugan med två angränsande rum och fick en större sal. Skolundervisningen upphörde 1968.

Byggnaden är uppförd i sten med en centralt placerad skorsten. Från skorstenen ledde rökgångar ut till alla rummen. I varje rum fanns sedan öppna kakelugnsspisar där fattighjonen kunde laga sin mat. Förutom att rummet som var sockenstuga gjordes om till skolsal har inga förändringar gjorts.

Persnäs fattigstuga vittnar om de åtaganden och förpliktelser som låg på sockenstämman i en tid då socialvård, åldringsvård och skolfrågor var en angelägenhet för socknarna. Byggnaden, som har ett högt socialhistoriskt värde, är idag museum och drivs av Persnäs hembygdsförening.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Persnäs fattigstuga är öppet under sommaren, fredag-söndag, kl. 12:00-16:00. Entréavgift. Bokning och visning utöver öppettiderna kan göras via Persnäs hembygdsförening.

Persnäs hembygdsförening Länk till annan webbplats.
Persnäsportalen Länk till annan webbplats.

Byggnaden är sedan 1986 byggnadsminne och skyddas genom kulturmiljölagen.

Byggnadsminne Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Hitta hit

Med bil från Borgholm, kör 27 kilometer norrut på väg 136, ta av mot Södvik och kör genom byn.

Efter en kilometer, ta höger mot Persnäs och kör ytterligare 1,5 kilometer. Persnäs fattigstuga ligger söder om vägen.

Kontakt

Kulturmiljöenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss