Snöfall i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Långemåla gravfält

Ett foto från luften över ett öppet landskap där en kyrka och några gårdar syns. I högra kanten sträcker sig en landsväg.

Flygbild över Långemåla kyrkby. Ovan för kyrkan, i marken med de många små enbuskarna, finns ett omfattande gravfält. Foto: Leif Gustafsson

På höjden på åsen tronar Långamåla kyrka med sin kyrkogård – ett landmärke i landskapet. Det som gör platsen speciell är att människor i bygden begravt sina nära och kära här under flera tusen år. Den äldsta graven är från bronsåldern, 4000 år gammal! Tänk om stenar kunde tala, så många livsöden under så lång tid samlade på en och samma plats.

Bronsåldersröse, gravfält och kristen kyrkogård

För 4000 år sedan började människorna begrava sina döda på åsen. I norr ligger ett stort gravröse i sten, typiskt för bronsåldern. Här hittar du också 85 gravar på ett gravfält, små runda och fyrkantiga. De är från järnåldern, ungefär 2000 år gamla. Långt senare, på 1600- eller 1700-talet, anlades den kristna kyrkogården som används för begravningar än idag.

Gravskick, ritualer och trosföreställningar kring liv och död har ändrats genom årtusendena. Men gravarna består. På så vis är Långemåla som en historiebok i ämnet!

Kvinnor med kraft

Den stora vita stenkyrkan byggdes på 1830-talet. Det berättas att byggmästaren ville ha hjälp av ”sexton starka karlar” för att bära stenblock. Men männen ansåg sig inte vara starka nog. Då klev ett gäng kvinnor fram – de tog plankor på sina axlar och bar de tyngsta stenarna!

Historiskt viktig färdväg

Långemåla ligger invid väg 34 som följer Högsbyåsens sydostliga sträckning. Här gick en historiskt viktig färdväg, Kungsvägen, mellan Kalmar och Linköping. Troligen använde även bronsålderns och järnålders människor åsen som färdväg. Men då var det nog mer som en stig.

Många är de som beundrat utsikten bland gravarna under sin resa. Hoppas att du också stannar till här!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Gravfältet vid Långemåla kyrka ingår i länsstyrelsens fornvårdsprogram. Det betas av får.

Markägare: enskilda.

Fornlämningarna och kyrkan och kyrkogården är en del av vårt lagskyddade kulturarv.

Hitta hit

Hitta hit

Långamåla kyrka med gravfält ligger invid väg 34 mellan Ålem och Högsby. Parkeringsplats och informationstavla finns vid kyrkan.

Kontakt

Kulturmiljöenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss