Virserums möbelindustrimuseum

Virserums möbelindustrimuseum

Foto: Lotta Lamke

På möbelindustrimuseet i Virserum kan du uppleva en möbelfabrik från 1920-talet. Maskinerna drivs av det stora vattenhjulet, via axelledningarna i taket överförs kraften till maskinerna med hjälp av remmar. Museet ligger på Bolags- området, som en gång var ortens viktigaste möbelfabrik, ”Bolaget” eller Oscar Edvard Ekelunds snickerifabrik. Idag finns här ett kultur- och föreningscentrum, med mycket att se och göra sommartid.

Möbelindustrin i Virserum

Mellan 1880 och 1980 var Virserum en av Sveriges stora möbelmetropoler. Idag finns ingen aktiv möbelfabrik kvar i området. Men i de svenska hemmen står högkvalitativa möbler som framställts vid någon av traktens många fabriker. Minnet av den gångna storhetstiden – av möbelfabrikörer, snickare, bildhuggare, bonare och tapetserare, av deras företag och familjer, av deras hantverk och produktion – bevaras och förmedlas av Möbelindustrimuseet.

De magra och steniga markerna i de småländska skogsbygderna gjorde att människorna under slutet av 1800-talet blev tvungna att skaffa sig inkomster från annat håll än jordbruket. En hantverksmässig tillverkning av trämöbler blev räddningen för många hushåll i byarna runt Virserum. Decennierna kring sekelskiftet 1900 valde somliga av möbelsnickarna att starta en riktig fabrik, med maskiner och anställda. Vid Virserumsåns övre fall grundade Carl Johan Ekelund 1883 ortens första möbelfabrik. Sonen Oscar Edvard startade 1899 tillsammans med fyra kompanjoner Oscar Edv Ekelunds snickerifabriks AB - i folkmun kallat Bolaget - vid Virserumsåns nedre fall.

Möblemang i ek

Carl Johan Ekelund införde något nytt som snabbt blev känt över världen – möbler i ek. Vid hans snabbt växande fabrik tillverkades garnityrmöblemang, det vill säga hela ekmöblemang med många delar i samma stil, ofta med en dekor av stiliserade äpplen. De andra fabrikerna tog efter idén och tillverkade snart liknande möblemang. På 1920-talet svängde modet och det blev främst björkmöblemang som tillverkades. På 1940-talet blev mahogny och alm populärt.

Nytt material och hård konkurrens

”Bolaget” hade som mest 240 anställda och vid mitten av 1940-talet fanns ett fyrtiotal möbeltillverkare i Virserum med omnejd. Men under 1960-talet introduceras spånplattan som möbelstomme. Ett företag från Älmhult, med möbler i ”platta paket” till förmånliga priser, tog över en stor del av marknaden under 1970-talet. Likt många andra branscher började även möbelproduktionen i allt högre grad att flyttas utomlands. En efter en lades Virserumstraktens möbelfabriker ned. I Virserum och i byarna runtom står många fabriker kvar, liksom alla de bostadshus som behövdes för arbetarna. Visste du förresten att snickerifabriken på Skansen i Stockholm kommer från Hultarp just utanför Virserum?

Kontakt

Kulturmiljöenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Serviceinformation

  • Cykelled
  • Parkering
  • Servering
  • Vandringsled

Fakta

Industrimiljö, arbetslivsmuseum

Ägare: Föreningen Virserums möbelindustrimuseum i Virserum

Museet är öppet sommartid för besökare. Entréavgift. Observera restriktioner på grund av pandemin!

Virserums möbelindustrimuseum,
Kyrkogatan 34,
577 72 Virserum
Telefon: 0495-300 24.
E-post: info@mobelmuseum.com

Tips och länkar

Virserums möbelindustrimuseum Ett levande industrimuseum Länk till annan webbplats.

https://www.facebook.com/mobelindustrimuseum/ Länk till annan webbplats.

Bolagsområdet Bolaget Hembygdsförening Länk till annan webbplats.

Museijärnvägen Smalspåret går genom Virserum; järnvägsspåret och stationsbyggnaden är byggnadsminne.
Byggnadsminnet Smalspåret Länk till annan webbplats.

Vid Virserumssjöns norra strand ligger Länsmansgårdsängen, ett naturreservat med vackra strövstigar.
Naturreservatet Länsmansgårdsängen Länk till annan webbplats.