Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ljungby sockenmagasin

Stor rödmålad magasinsbyggnad i trä på tre våningar och med tegeltak

Ljungby sockenmagasin. Foto: Lotta Lamke

Ljungby sockenmagasin började byggas under slutet av 1700-talet som sädbank och spannmålslager. Tanken var att man under år med goda skördar skulle lagra en del av spannmålet för att använda det i tider av missväxt. Idag är magasinet hembygdsmuseum med över 2 000 föremål.

Under år då skördarna slog fel, som kunde bero på både torka eller regn och kyla, drabbades människorna hårt och svälten stod för dörren hos många familjer. För att undvika hungersnöd bland befolkningen lät kungen i mitten av 1700-talet utfärda ett påbud. Socknarna runt om i landet skulle bygga magasin för spannmål. I magasinen skulle säd lagras för att kunna delas ut vid nödår.

I Ljungby socken tog prosten Anders Bäckerström initiativ 1774 till att inrätta ett sockenmagasin i Ljungbyholm. Magasinet som stod färdigt 1803 donerades till Ljungby och Hossmo församlingar av änkeprostinnan Bäckerström.

Sockenmagasinet avvecklades vid slutet av 1800-talet och byggnaden hyrdes ut till lantbrukare i trakten som använde den som lagerlokal. Magasinet överläts till Ljungby hembygdsförening 1941 och är idag museum.

Ett magasin i gustaviansk stil

Magasinet har ett sengustavianskt formspråk. Det är byggt i två våningar av rödfärgat ektimmer i skiftesverk, är försett med hörnlister, lister och foder samt har en rikt utformad portal. Byggnaden vilar på plintar av murad fältsten och täcks av ett brutet tegeltak med valmade gavlar. Byggnaden är välbevarad såväl invändigt som utvändigt och ingår som en del i kyrkomiljön kring Ljungby kyrka.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Hitta hit

Information

Ljungby sockenmagasin ägs av

Ljungby hembygdsförening Länk till annan webbplats.
Ljungby sockenmagasin Länk till annan webbplats.

Sockenmagasinet är sedan 1980 byggnadsminne och skyddas genom kulturmiljölagen.

Byggnadsminne Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kulturmiljöenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss