Träkyrkor i Vimmerby kommun

En kyrka som är klädd med bruna träspån och med rödmålade fönsterbågar, blå himmel och vita moln.

Djursdala kyrka. Foto: Birthe Pedersen

Vid ett besök i Vimmerby kommun, missa inte de tre fina träkyrkorna i Djursdala, Frödinge och Pelarne! Alla tre kyrkorna är vackert belägna på höjder i det småländska odlingslandskapet.

Djursdala kyrka

Djursdala kyrka ligger naturskönt med utsikt över sjön Juttern, mitt i Djursdalabygdens böljande odlingslandskap.

Djursdala kyrka hör till de småländska träkyrkor som uppfördes på 1600-talet. Kyrkans tjärade spånklädnad är lagd i dekorativa mönster. Interiört präglas den av omfattande vägg- och takmålningar från början av 1700-talet, vilket gör den till en av de mest kulturhistoriskt intressanta kyrkorna för sin tidsperiod.

Frödinge kyrka

Frödinge kyrka uppfördes 1739. Kyrkan har en åttakantig form och invändigt pryds väggarna av draperimålningar och taket av välbevarade målningar. Dessa utfördes av kyrkomålare som verkade i Småland när kyrkan uppfördes. Sakristian av sten tillkom redan på medeltiden till kyrkans föregångare på platsen.

Pelarne kyrka

Pelarne kyrka är en av landets få bevarade medeltida träkyrkor. Kyrkan är uppförd med rakslutet korparti och tredelat fönster mot öster – sannolikt på 1200-talet. I koret finns också väggmålningar från medeltiden. Genom åren har kyrkan genomgått flera förändringar, men dess långa historia är närvarande.

Kontakt

Kulturmiljöenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering

Hitta hit

Följ skyltning från de större vägarna.