Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturreservatet Stensjö by

En man räfsar hö och i bakom honom en hässja och tre faluröda timmerbyggnader.

Foto: Frida Persson

Stensjö by som länge varit ett populärt besöksmål är sedan 2020 Kalmar läns första kulturreservat. Rödmålade hus i klunga, små åkerlappar, vidsträckta beteshagar, blomrika vägrenar och gärdesgård efter gärdesgård. Här får du en levande bild av hur man levde i en skogsby i Småland kring sekelskiftet 1900.

En jordbrukande skogsby

Stensjö var från början namnet på en gård som finns omnämnd redan år 1351. Under 1700- och 1800-talen växte byn fram. Landskapet är resultatet av generationers arbete med stenröjning, odling och ängsslåtter. Boskapsskötseln har också satt sitt avtryck i de omfattande betesmarkerna.

I kulturreservatet Stensjö by ingår över 400 hektar skog. För hundra år sedan var detta byns utmark som användes till bete, och där man hämtade ved och virke till gärdesgårdar och hus. Nu pågår arbetet med att återskapa landskapet som det såg ut då. I Stensjö by arbetar idag fyra personer med att bruka och vårda marker och byggnader och djur.

Levande historia i Kalmar läns första kulturreservat

Kulturreservatet Stensjö by är ett levande landskap med ett rikt biologiskt kulturarv, till exempel hamlade träd och artrika gräsmarker. Flera scener ur filmatiseringen av Astrid Lindgrens Barnen i Bullerbyn är inspelade i byn, på vägarna omkring och vid sjön Stärringen.

I byn och markerna kan du möta höns, grisar och betande får och kor.

I byn ligger boningshus och ladugårdar till flera gårdar samlade som de gjorde på många håll i Småland innan laga skifte genomfördes under 1800-talet. Några byggnader är öppna för besökare, bland annat den gamla logen där det finns en utställning om byns historia.

Arbetet med att rekonstruera trädgårdarna till ett utseende de hade kring sekelskiftet 1900 pågår för fullt. I de tidigare kålgårdarna (köksträdgårdar) återupptas grönsaks- och potatisodlingar. Tidstypiska fruktträd, bärbuskar och prydnadsväxter planteras runt husen och gräsmattorna slås med lie.

Promenader och vandring i Stensjö by

Njut av de vackra omgivningarna, promenera omkring och upplev årstidernas växlingar. Besökare är välkomna året om!

Grusvägar och stigar leder genom terrängen. Barnvagnar och rullstolar hänvisas till vägar. Några byggnader är öppna för besökare.

Vandringsleder i kulturreservatet:

  • Viråslingan, 1,3 kilometer
  • Lomgölsslingan, 1,4 kilometer
  • Ängsslingan, 1,4 kilometer
  • Skogsslingan, 3,7 kilometer.

Även vandringsleden Ostkustleden går genom byn.

Vid sjön Stärringen finns en badplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Stensjö by ägs av Kungliga Vitterhetsakademien och det är också de som förvaltar kulturreservatet.

Kungliga Vitterhetsakademien Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Hitta hit

Stensjö by ligger 10 kilometer norr om Oskarshamn.

Med bil ta skyltad avfart från väg E22 (brun/vit skylt). Parkeringsplats finns vid byn.

Med buss ta busslinje 160 Västervik-Oskarshamn-Kalmar, avstigning hållplats Ängelstorp. Därefter promenad 2 kilometer.

Vänd dig till Kalmar länstrafik för tidtabell.

Kontakt

Kulturmiljöenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss