Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Mysinge hög och gravfält

En bild på en landsväg som leder diagonalt in i bilden. En traktor är på väg mot betraktaren. Vid vägkanten står en skylt med pil och texten Mysinge hög. Skylten pekar mot en hög gräsklädd kulle som finns på andra sidan vägen och bakom en mindre stenmur.

Mysinge hög och informationsplats. Foto Håkan Nilsson.

Mysinge hög är en av Ölands största gravhögar. Här sägs det spöka! Från toppen har du en riktigt bra utsikt över världsarvet Södra Ölands odlingslandskap – över byarna och Mörbylångadalens bördiga åkrar i väster och det karga betade alvaret i öster. Den ingår i ett två kilometer långt fornlämningsområde mellan Resmo och Mysinge med gravar från stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Vad döljer sig i Mysinge hög?

År 2004 gjorde arkeologer en undersökning med georadar. Georadar är ett sätt att ”scanna av” vad som finns under jorden utan att gräva. Därför vet vi nu att högen gömmer ett stort röse byggt av stenar. Det tyder på att graven är från äldre bronsålder, 1800-1500 före Kristus.

Vid den tiden begravdes de döda som tillhörde överklassen ofta i stora rösen. De kvinnor och män som styrde i samhället hade även religiös makt. De begravdes i praktfulla kläder och med både praktiska och gudomliga föremål som visade deras höga status. Så kanske gömmer Mysinge hög kvarlevorna efter betydelsefulla personer som styrde och ställde här på Öland för 3500 år sedan?!

Kung Mysing och spökerier

Om vi får tro sägnen så bodde ”kung Mysing” i högen. Han hade en vagn dragen av fyra snövita hästar. I början av 1900-talet berättade de äldre i socknen att de upplevt diverse oknytt här. Gick de förbi i mörkret kunde de få se både spöken, troll och tomtar. Vid ditt besök kan du läsa mer om sägner och folktro knuten till högen. Kanske får du själv uppleva något skumt i skymningen?

Gravplats med lång kontinuitet

Mysinge hög ingår i ett två kilometer långt fornlämningsområde mellan Resmo och Mysinge med gravar från stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Söder om Mysinge hög finns Ölands äldsta gravar, så kallade stenkammargravar; en dös och tre gånggrifter. De uppfördes 3500 före Kristus, på bondestenåldern, och användes in på 1000 före Kristus, bronsåldern. Merparten av gravarna är annars från järnåldern, 500 före Kristus till 1050 efter Kristus.

Utsikt över världsarvet

Från toppen av Mysinge hög har du en riktigt bra utsikt över världsarvet Södra Ölands odlingslandskap – över byarna och Mörbylångadalens bördiga åkrar i väster och det karga betade alvaret i öster.

En bra utsikt får du också från Gynge hög precis söder om kvarnarna vid Trafikverkets rastplats vid väg 136 vid Resmo. Intill gravhögen Gynge hög finns också en stor fin treudd, en tresidig grav med insvängda sidor.

En bild på en öppen kuperad gräsmark. Mitt i bilden finns en hög välvd gräsklädd kulle. Allt gräs är väl avbetat. En stor del av bilden utgörs av himmel med regntunga moln.

Mysinge hög från söder. Foto: Håkan Nilsson.

Lyssna på ett poddavsnitt om stenkammargravar på Öland

Lena König driver podden Arkeologi och Historia. I det här avsnittet besöker vi stenkammargravar, bland annat Mysinge hög, och lite andra fornlämningar längs Riksväg 136 på sydvästra Öland. Universitetslektor Ludvig Papmehl-Dufay från Linneuniversitetet i Kalmar ger oss en unik guidning.

22 minuter och 50 sekunder in i avsnittet hör du om Mysinge hög.

Avsnittet är producerat med bidrag från Länsstyrelsen i Kalmar län.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Markägare: Enskilda

Gravfältet mellan Resmo/Gynge och Mysinge med bland annat Mysinge hög ingår i länsstyrelsens fornvårdsprogram.

Området längst i norr, vid kvarnarna, saknar stängsel. Det sköts som äng och gräset slås av i juli. De andra delarna av gravfältet betas av får eller andra betesdjur. Öppna inga grindar! Det finns stättor att kliva över.

Fornlämningar är en del av vårt lagskyddade kulturarv.

Hitta hit

Mer information

Mysinge hög ligger mitt i världsarvet

Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Öster om landsvägen ligger Stora alvaret. Där finns flera naturreservat, bland annat.

Gynge och Mysinge alvar

Kontakt

Kulturmiljöenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss