Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Södra Greda järnåldersby

En stor rektangulär låg stenvall, resterna efter ett järnåldershus. Husgrunden ligger på en åssträckning, i fonden skyltar ett blått hav och himlen är blå med några enstaka vita moln.

Foto: Coco Dedering

I Södra Greda finns lämningar efter en by från järnåldern. Här har människor levt, brukat jord och hållit tamboskap för ungefär 1500 år sedan. Vackert belägna intill naturreservatet Södra Greda löväng, på en långsträckt ås och med utsikt mot havet ligger flera husgrunder på rad. Kliv över de låga vallarna in i de forna husen och föreställ dig hur järnåldersfamiljen umgicks här.

På upptäcktsfärd i forntida vardagsliv

I vackra omgivningar kan du gå på upptäcktsfärd i forntida vardagsliv. I området finns 13 husgrunder och en massa stensträngar. Stensträngar är rester efter hägnader, idag synliga som stenrader eller låga vallar. De har varit stängsel mellan små åkrar, ängar, brukningsvägar, boskapsfållor och fägator. Fägatorna ledde djuren till betesmarker utanför byn. På strandängarna vid havet betade boskapen, precis som de gör än idag.

Vi tror att byn har bestått av sex gårdar. Här kan det ha bott 50 - 60 människor. Husen hade stenväggar och tak täckta av vass eller torv. En del av dem var bostadshus, i andra hade man tamdjur. I några hus bodde både djur och människor under samma tak!

På åsen mellan parkeringsplatsen och fornbyn finns en informationstavla med en karta över lämningarna. Kan du hitta alla husen?

Vid de två husgrunderna längst i sydöst finns en informationstavla som visar hur det kan ha sett när byn var full av liv och rörelse.

Använd din fantasi

Ställ dig i en av husgrunderna. Blunda. Lyssna till vinden och havets brus. Använd din fantasi för att frammana ljud och bilder av lekande barn, eller ett älskande par, en gris som bökar i avfallshögen eller kanske en kvinna som manar på boskapen till betet på strandängarna vid havet? Järnåldern var ett annorlunda samhälle men människorna som levde då var nog ungefär som vi.

Naturreservatet Södra Greda löväng

På vägen till lämningarna efter järnåldersbyn passerar du naturreservatet Södra Greda löväng. Det är en av få slåtterängar på Öland som fortfarande hävdas. Här finns gott om orkidéer, ovanliga svampar och andra intressanta djur och växter.

I lövängens norra del ligger en mindre byggnad. Den kallas fårhuset och fanns här redan i början av 1800-talet. Det har använts som förvaringsplats för redskap och kanske som skydd vid arbetet ute på åker och äng.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förToalett Toalett
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Vandringen fram och tillbaka till järnåldersbyn är cirka 2 kilometer och innehåller tre stättor.

Tänk på att det finns betande djur i området, kom ihåg att hålla hunden kopplad. Inom naturreservatet är det inte tillåtet att göra upp eld eller tälta.

Södra Greda järnåldersby ingår i länsstyrelsens fornvårdsprogram.

Fornlämningar är en del av vårt lagskyddade kulturarv.

Naturreservatet Södra Greda löväng

Hitta hit

Hitta hit

Södra Greda fornby ligger på Ölands östra sida, cirka 20 kilometer norr om Borgholm. Från Södra Greda by, följ skyltning österut till naturreservatet Södra Greda löväng. Vid naturreservatet finns parkeringsplats. Gå in i ängen och följd den långsmala åsen åt sydöst. Vid en stätta finns den första informationstavlan om fornlämningsmiljön.

Observera att det inte är möjligt att köra ner till parkeringen med bussar.

Kontakt

Kulturmiljöenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss