Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Rostockaholme och Bielkeleden

En solbelyst informationstavla med text och karta som det står Bielkeleden till Rostockaholme på. I bakgrunden en sjö med mycket blått vatten.

Foto: Coco Dedering

På Rostockaholme finns spår efter Bielkeättens medeltida sätesgård. Härifrån kommer namnet på Bielkeleden som går runt Grimmansmålasjön. Följ stigar genom trolsk natur med flera vackra vyer över sjön. Informationsskyltar guidar dig bland många natur- och kulturhistoriska sevärdheter utmed Bielkeleden.

Rockstockaholme

Rostockaholme ligger i Lyckebyåns vattensystem. Den sydligaste delen av holmen utgörs av en rullstensås. Stenåldersfynd har hittats på holmen, men mest omfattande är lämningarna efter en medeltida stormannagård.

Holmen användes till odlingar under 1800-talet. Under 1900-talet gick får på bete här och från 1920-talet var holmen ett omtyckt utflyktsmål för traktens ungdom.

Den medeltida stormannagården

Medeltida dokument visar att gården, som då hette Lybeck, var huvudgård för en av 1300-talets mest betydande stormän – Nils Turesson Bielke. Han var riddare, lagman och under några år kungens närmaste man.

Placeringen på en holme mellan två sjöar och Lyckebyån var strategisk, för att gården skulle vara lätt att försvara. Det typiska läget för en medeltida befäst sätesgård här i Småland är just på holmar, näs och uddar i sjöar och vattendrag.

Idag kan du här se fem husgrunder och grunden efter en källare. En bit norrut finns en stensatt kant mot sjön, som kan tolkas som en kaj.

Arkeologiska utgrävningar och analyser visar att gården var bebodd i nära 200 år; från att den byggdes i början av 1200-talet till att den raserades i en brand på 1400-talet. I det tjocka brandlagret låg förkolnad säd och rester av trätunnor. Här hittades många detaljer till huset som smidda järnspikar och ett hänglås till en dörr. Strax norr om gårdsområdet finns flera spår efter odling i form av röjningsrösen och åkerhak. De flesta är spår av 1800-talets jordbruk, men en del kan vara medeltida.

Bielkeleden

Bielkeleden är 6,5 kilometer lång och går mestadels i skogsmark runt Grimmansmålasjön. I våta partier av leden går du på spänger och broar, varning för halka i blöt väderlek. Bänkar med bord finns på några ställen längs leden, bland annat på Rostockaholme. Grimmansmålasjön lockar till friluftsaktiviteter såväl sommar som vinter i form av bad, båtliv och skridskoåkning.

När du följer Bielkeleden passerar du bland annat torpstället Sjömålen, som ursprungligen var dagsverkstorp under Grimmansmåla gård. Längre söderut vittnar ruiner, ett äppelträd och en syrenbuske om torparna på Sjöbrånen.

Längs leden kan du se partier med stora granitblock, och några mycket stora flyttblock som inlandsisen lämnat efter sig. Intill vattnet finns mader och madhus som tillhört byar och gårdar längre bort. Ett madhus är en ängslada, en byggnad där man förvarade sitt hö innan transport hem till gården. Det finns flera informationstavlor som berättar om sevärdheter längs leden, bland annat den spännande sägnen om Kopparbron.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
  • Ikon förCykelled Cykelled
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bielkeleden sköts av Emmaboda kommun. Information om Bielkeleden och andra vandringsleder i kommunen.

Bielkeleden och andra vandringsleder Länk till annan webbplats.

Fornlämningen på Rostockaholme sköts ideellt av Emmabodabygdens historiska förening. Denna och andra fornlämningar är en del av vårt lagskyddade kulturarv.

Kulturmiljöprogram för Emmaboda kommun Länk till annan webbplats.

Rapport från arkeologiska utgrävningar på Rostockaholme:

Rostockaholme. Arkeologisk undersökning 1991-2001 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Hitta hit

Rostockaholme och Bielkeleden ligger norr om väg 120 strax öster om Emmaboda.

Med bil från väg 120 i Lindås är det skyltat Rostockaholme 2 kilometer. De sista 500 meter består av en smal grusväg. Vid ledens början finns en mindre parkeringsplats för personbilar varifrån det är det cirka 750 meter till Rostockaholme.

Med cykel eller om du vandrar så går Bielkeleden nära Emmaboda, därifrån kan du cykla eller vandra för att ansluta till den.

Kontakt

Kulturmiljöenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss