Höga temperaturer i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Dörby gravfält

Dörby gravfält ligger i byn Dörby intill Norra Möckleby hembygdsgård på mellersta Öland. Här har människor begravt sina döda under hela järnåldern, 500 före Kristus – 1050 efter Kristus.

En öppen betad gräsmark. I bakgrunden skymtar några rödmålade hus samt en ridå med lägre buskar och högre träd. I förgrunden står 3 resta äggformade stenar med ett avstånd av c:a 8-12 m mellan varandra. Bredvid stenarna står en informationsskylt.

Resta stenar på Dörby gravfält. Foto: Coco Dedering

Tre krigare?

År 1896 undersökte en herre vid namn Baehrendtz en av gravarna. Han hittade tre skelett som begravts med sköld, spjut, knivar och keramikkärl – kanske var de krigare? Vapnens utseende daterar graven till 200-400 efter Kristi födelse, den tiden kallar arkeologer för romersk järnåldern. I en annan grav fanns järnnitar, ett bryne och en pincett av brons av en typ som var vanliga på vikingatiden, för 1000 år sedan.

Typiskt

På gravfältet kan du se en mängd stenar resa sig ur marken mitt ibland flera runda och rektangulära stenkretsar. Bland dem finns även den allra vanligaste gravtypen, de låga stensättningarna. De är numera gräsbevuxna och kan vara svåra att urskilja.

Så är det här och på de flesta av Ölands järnåldersgravfält. Liksom i Dörby har många gravfält använts som begravningsplatser under lång tid.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Markägare: enskilda

Dörby gravfält ingår i länsstyrelsens fornvårdsprogram.

Området sköts som slåtteräng och gräs och örter slås av en gång per år, i juli. Vegetationen kan därför vara högväxt på gravfältet innan slåttern i juli.

Hitta hit

Mer information

Hitta hit

Dörby gravfält ligger invid landsvägen i byn Dörby på mellersta Öland, precis intill och norr om Norra Möckleby hembygdsgård. Du ser resta stenar och andra gravar från landsvägen. Det finns möjlighet att parkera enstaka bilar invid hembygdsgården.

Kontakt

Kulturmiljöenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss