Ödängla gamla bytomt

Foto på gräsklädd mark med träd och med öppet vatten i bakgrunden. I marken syns husgrund med stora stenar och en liten gräsklädd kulle, troligen röse efter spis.

Lämning av byggnadsgrund på Ödängla gamla bytomt. Foto: Coco Dedering.

I en vacker beteshage med havsutsikt döljer sig resterna av en hel by. Det är Ödängla bys gamla bytomt. Byborna fick nämligen flytta hela byn i början av 1800-talet. Kvar blev ett myller av grunder efter bostadshus och ladugårdar, stenmurar och odlingsrösen. Det är en finstämd plats perfekt för en utflykt. Tre informationstavlor guidar dig på vägen.

Namnet Ödängla

Ödängla – visst är det ett vackert och ovanligt namn!? Enligt ortnamnsforskare betyder det ungefär ”det trånga sundet man kan vada över”. Det är ett mycket gammalt namn, troligen äldre än 1000 år och äldre än själva byn.

Ödängla ”dyker upp” i de historiska källorna år 1351. Då var det en ö. På 1500-talet kallas Ödänglaborna fiskare. Fisket har fram till 1900-talet varit en viktig inkomstkälla för befolkningen. Men byborna hade också små åkrar att odla på. Boskapen betade i skogen och ute på holmarna. Familjen Salomonssons med sina 6 barn hade fem mjölkkor i början av 1800-talet.

Byn flyttas

För ungefär 500 år sen ägdes byn av släkten Bielke på Kråkerums gods. De tillhörde adeln. Bönderna som bodde och brukade gårdarna kallades landbor. De fick betala en slags hyra till godsägaren.

På 1760-talet köptes Ödängla av baron Carl Rappe. I början av 1800-talet bestämdes att byn skulle storskiftas - färre men större åkrar skulle skapas till gårdarna. Då passade Carls son Albrekt på att flytta hela byn till ett helt nytt läge, dit där gårdarna ligger än idag, på rad. Ungefär 60 personer berördes av flytten. Kvar blev husgrunder och stenmurar på den gamla bytomten.

Stenmurar i Mönsteråstrakten

Lägg märke till den vackert lagda stenmuren på din promenad ut till Ödängla gamla bytomt! I Mönsterås-trakten finns gott om vällagda väldigt fina stenmurar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet

Fakta

Ägare: enskilda.

Ödängla gamla bytomt ingår i länsstyrelsens fornvårdsprogram.

Området vårdas av markägaren genom bete av nötkreatur. Gå helst inte in med hund, eller håll den kopplad.

Fornlämningar är en del av vårt lagskyddade kulturarv.

Tips! I närbelägna Hammarglo, 5 kilometer från Ödängla, kan du besöka en annan gammal bosättning med havsutsikt, Källarholmen. Det är lämningar efter en medeltida stormannagård.

Källarholmen

Hitta hit

Hitta hit

Ödängla ligger nordost om Mönsterås, på en udde sydost om Hammarglo. Ta av från E22 mot Hammarglo och följ skyltar mot Ödängla tills du når en liten parkeringsplats med informationstavla. Därifrån är det ungefär 500 meters promenad genom en betesmark till lämningarna efter Ödängla gamla bytomt.

Kontakt

Kulturmiljöenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss