Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hermanstorp-Källsåker

Ett gravröse på toppen av höjd med vidsträckt utsikt över åkrar nedanför.

Foto: Veronika Palm, Västerviks Museum

Här ligger fornlämningarna som ett pärlband längs den forna havsviken. Hermanstorp-Källsåker är ett område där du kan se många lämningar från framför allt bronsåldern och äldre järnåldern. Det är också ett fint naturområde med eklandskap, våtmark och rikt fågelliv.

Landskapets historia

Under äldre stenåldern var området en del av den dåtida havskusten. Delar av Hermanstorp stack upp som mindre öar i skärgårdslandskapet tillsammans med större landremsor i väst och nordväst. De människor som då bodde här var ett rörligt folk som levde på vad naturen hade att ge. Fiske och kustjakt var en del av årets aktiviteter.

Med landhöjningen kom mer och mer mark upp ur havet. Vid bronsålderns början för 4000 år sedan hade fastlandet utvidgats. Men dalgången mellan Hermanstorp och Källsåker var fortfarande en del av havet.

I viken och havet utanför fanns säl, tumlare och många skar- och sjöfåglar. I de lummiga lövskogarna strövade vildsvin och hjort. Vid havsviken hade människor sina boplatser. På de små åkrarna odlades vete, korn och hirs, och i sjökanten betade boskap.

Spår från forntiden i vackra hagmarker

Idag har en våtmark återskapats i den forna havsviken. På höjderna tronar gravrösen.

Här finns lämningar från stenåldern, bronsåldern och järnåldern i form av boplatser, hällristningar och gravar. Några av boplatserna med spår efter hus har undersökts och föremål som keramik, matavfall, sädeskorn, djurben och stenverktyg har hittats.

Områdets största gravröse är från äldre delen av bronsåldern. Från höjden där det ligger har du fin utsikt över omgivande landskap och gravrösena på höjderna omkring.

Sevärt är också ett stort stenblock med 160 inknackade så kallade skålgropar. Det är en form av hällristning. Det finns olika tolkningar av skålgroparnas rituella funktion och vad de symboliserar. Så sent som på 1800-talet hände det att man smorde in groparna med fett som offer till älvorna, därför har groparna också kallats älvkvarnar.

Ekarna i hagmarkerna vid Hermanstorp hyser flera rödlistade arter som brun trädmyra, skuggorangelav och korallticka. Jungfrulin och knölsmörblomma påminner om landskapets långa historia som betesmark. Är du intresserad av fågelskådning finns flera bra utsiktsplatser och ett fågeltorn.

Mer information

Vid Hermanstorp finns parkering, rastbord och grillplats.

Kom ihåg att hålla din hund kopplad, det går betesdjur i hagarna.

Det finns två natur- och kulturstigar. Den ena är lite längre och fortsätter ner mot våtmarken och två bra fågelskådarplatser. Längs stigarna finns informationsskyltar som berättar om de fornlämningar som du passerar. Om du har en smartphone kan du ladda ner en digital rundvandring när du är på plats.

Om bronsåldern på Västerviks kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt för guidningar och upplevelsedagar

Västerviks Museum
E-post: info@vasterviksmuseum.se
Telefon: 0490-211 77

Naturum Västervik
E-post: maria@vasterviksmuseum.se

Lyssna på ett poddavsnitt om Hermanstorp

Lena König driver podden Arkeologi och Historia. I det här avsnittet besöker hon Hermanstorp, en av många platser i Kalmar län där bronsåldersmänniskorna valde att bygga stora monumentala gravar invid de stora vikarna in från kusten.

Vi får också höra Ann-Sofie Petterson, Västerviks kommun, som berättar om det stora bronsåldersprojektet – Bronsålderskust – som bland annat drivs av Västerviks kommun.

Avsnittet är producerat med bidrag från Länsstyrelsen i Kalmar län.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Hermanstorp – Källsåker ingår i länsstyrelsens fornvårdsprogram.

Fornlämningar är en del av vårt lagskyddade kulturarv.

Hitta hit

Hitta hit

Besöksmålet ligger mindre än 5 kilometer från Västerviks stadskärna.

Med bil. Hermanstorp-Källsåker ligger öster om E22:an, precis norr om infarten österut till Västervik. Parkering finns vid Hermanstorp och cirka 200 meter från fågeltornet vid Källsåker.

Med buss. Hållplats Jenny - Gångavstånd 2 kilometer till Källsåkers fågeltorn.
Hållplats Hermanstorp - Gångavstånd 150 meter till Hermanstorp.

Vänd dig till Kalmar länstrafik för tidtabell.

Kontakt

Kulturmiljöenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss