Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vånevik - Näset Stenhuggarmuseum

Kustmiljö med tallskog i bakgrunden. I förgrunden ligger flera stora stenblock med uthuggna profiler på.

Näset, en del av Våneviks stenhuggarmuseum. Foto: Coco Dedering.

Från 1870 fram till slutet av 1950-talet var Vånevik en centralpunkt för stenindustrin i Kalmar län. Överallt i landskapet finns stenbrott och andra spännande spår att upptäcka. Utställningar i utemuséerna i Vånevik och på Näset är öppna året runt. Du kan vandra mellan dem på en markerad vandringsled genom skogen. Näset ligger vackert vid havet med många minnesmärken från stenindustrins glansdagar.

Stenindustrins framväxt och fall

Stenindustrins utveckling längs Smålandskusten hänger samman med att städer och tätorter växte under 1800-talets andra hälft. Sten behövdes till bostäder, offentliga byggnader, kajer och gatubeläggning.

Den röda graniten i Vånevik var hett eftertraktad. De många skickliga stenhuggarna såg till att byggnadssten, monument och skulpturer skeppades ut från Vånevik över landet och till världens alla hörn. Till exempel Tjolöholms slott, Venezuelas parlamentsbyggnad och Kielkanalen har byggts med sten från Vånevik!

Stenindustrin var starkt beroende av export och därför mycket konjunkturkänslig. De båda världskrigen gjorde att efterfrågan minskade kraftigt. I Vånevik upphörde stenbrytningen i slutet av 1950-talet.

Våneviks stenhuggarmuseum och miljöer

En bra utgångspunkt för ditt besök är Våneviks stenhuggarmuseum. Här kan du ta del av stenindustrins historia med bland annat stenhuggarskjul, slipbod och smedja. Museiverksamheten i Vånevik drivs av föreningen Hård Klang.

Hela landskapet från Påskallavik i söder till Näset i norr har präglats av stenindustrin. Här finns små och stora stenbrott, gamla transportvägar, kajer och lastplatser. Många hus har en historia kopplad till stenindustrin. I Kasernen bodde många stenhuggarfamiljer och nu finns en museilägenhet som ibland är öppen för besök sommartid. Ett annat exempel är den ståtliga Stenvillan från 1877, en direktörsvilla byggd i röd granit. Den är numera byggnadsminne och i privat ägo. I den tidigare parken i södra Vånevik kan du strosa på mjuka stigar.

Sammanlagt finns ungefär 2 mil vandringsleder mellan Påskallavik i söder och Näset i norr, Stenhuggarlederna. På 15 platser finns QR-koder med spännande berättelser om stenindustrins storhetsår. För mer information se Hård Klangs webbplats.

Näsets stenhuggarmiljöer

Näset är en långsmal udde nordost om Vånevik. En gång en livfull arbetsplats, idag en rofylld plats vid havet, fri från bilar och brus.

Här finns mängder av mindre stenbrott, lastkajer och utskeppningshamn. På Näset låg också bildhuggarverkstäder. De porträttbyster på framstående vetenskapsmän som pryder Chalmers tekniska högskola i Göteborg kommer härifrån, liksom sten till Konserthuset i Stockholm.

En utställning under tak, informationstavlor och QR-koder guidar dig bland stenminnena. Från Stenhuggarmuséet i norra Vånevik finns en drygt 2 kilometer lång markerad vandringsled till Näset. Du behöver gå över en hög träbro på din vandring dit.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Ångkransbrottet i Vånevik, stigen ut till Näset och stenhuggerilämningar på Näset ingår i länsstyrelsens fornvårdsprogram.

Markägare: enskilda.

Museiföreningen Hård Klang dokumenterar, förmedlar och levandegör stenindustriepoken i Vånevik. Mer information om Stenhuggarmuséet, museilägenheten, kursverksamhet och vandringsleder finns på deras webbplats.

Hård Klang Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stenhuggarlederna i Vånevik på naturkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Mer information

En vandring tur och tur och retur Stenhuggarmuseet - Näset är 5-6 kilometer. Ta med vatten och matsäck. Det finns inga soptunnor, så ta med ditt skräp hem.

Under sommaren 2022 genomförs reparationer av bron ut till Näset. Målet är att bron ska vara framkomlig under arbetet men kortare avbrott kan bli nödvändiga.

Våneviksgranit är en grovkornig röd granit med blå kvarts. Den bildades för cirka 1,8 milliarder år sedan. Eftersom den kan huggas i sprickfria block med en längd av omkring 10 meter och 1 till 2 meters bredd, lämpar den sig väl för monumentala ändamål.

Hitta hit

Vånevik ligger drygt 10 kilometer söder om Oskarshamn och 65 kilometer norr om Kalmar. Följ skyltning Stenhuggarmuseum från E22:an.

Det går att parkera på olika platser, beroende på vad du vill besöka och hur långt du vill gå. I anslutning till Stenhuggarmuseet i norra Vånevik finns en parkeringsplats. Härifrån utgår vandringsleden till Näset. Det går också att parkera vid Södra kajen i Vånevik där det finns en kommunal badplats, havsbad, med grillplats och stora grönytor.

Kontakt

Kulturmiljöenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss