Dröstorps ödeby

En vårbild på ett öppet fält med kala träd. I marken finns flera långa stenmurar som leder in i bilden, men även murar på tvären finns. Gammal grindstolpe och en informationsskylt finns nära i bild.

Dröstorps ödetorpsby. Foto: Coco Dedering

Till Dröstorps ödeby måste du vandra, det finns inga bilvägar. Efter tre kilometers promenad på det tysta karga alvaret når du platsen. Nu liknar den nästan en liten oas med lövträd och det är fullt med stenmurar och ruiner efter de fyra gårdarna. Här sägs alvartjuven Boman spöka!

Byns uppgång och fall

Typiskt för Stora alvaret och andra alvar är att det inte går att odla jorden. Jordtäcket är för tunt, ofta går berggrundens kalkstenshällar i dagen. Men i Dröstorp finns lite odlingsbar jord.

Hit flyttade två familjer år 1758. De byggde hus, skapade sina hem och började bruka jorden. I mossen intill kunde de skörda gräs som blev till vinterfoder till djuren.

Livet var hårt och resurserna knappa. Bara hundra år senare flyttade byborna till andra byar och några emigrerade till Nordamerika. Sedan 1897 har byn varit helt öde och lämnad åt förgängelsen.

Människor och livsöden

På informationstavlor kan du läsa om människorna som bott i byn. En familj hade 21 barn! Hur klarade de av att mätta alla munnar?

En av de sista som bodde här var ”Boman på Dröstorp”. Efter ett avtjänat fängelsestraff på Kalmar slott återvände han till alvaret. Det finns många historier om denne Boman – du får veta mer vid ditt besök.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Markägare: enskilda.

Dröstorps ödeby ingår i länsstyrelsens fornvårdsprogram. Fornlämningar är en del av vårt lagskyddade kulturarv.

Vänligen, klättra inte på murar och ruiner. De tar skada och du kan skada dig.

Fornvårdsområdet ligger inom Dröstorps naturreservat. Naturreservatet betas av nötkreatur.

Hitta hit

Mer information

På din vandring till ödebyn går du genom Dröstorps naturreservat – en spännande del av Stora alvaret med många olika djur, växter och geologiska formationer.

Söder om ödebyn finns tre gravhögar från järnåldern. Nordost om ödebyn finns en runsten som kallas för Björnflisan. På Dröstorps alvar finns också Torrör, en stor bronsåldersgrav, och Torrörs källa, en naturlig källa som springer fram ur berget.

Ödebyn och andra platser och leder i närheten finns utmärkta och beskrivna på webbplatsen

Allt på Öland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

För att vandra till Dröstorps ödeby kan du utgå från parkeringen till Dröstorps naturreservat. Precis söder om Gårdby på östra Öland, ta av åt väster till byn Skarpa Alby. i Skarpa Alby finns Dröstorps naturreservats parkeringsplats. Därifrån är det ungefär 3 kilometers promenad enkel väg till ödebyn. Se karta på reservatets webbplats.

Dröstorps naturreservat

Kontakt

Kulturmiljöenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss