Höga flöden i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Båtsmansstugorna

Låga rödmålade stugor på rad kring liten gata.

Båtmansstugorna i Västervik. Foto: Per Lindegård

Borgarna i Västerviks stad hade på 1700-talet skyldighet att hålla ett visst antal båtsmän åt svenska flottan. Båtsmännen sorterade under Tjust båtsmanskompani som omfattade kuststräckan från Östgötagränsen till nuvarande Oskarshamn. För sitt uppehälle tilldelades båtsmännen ett torp för sig och sin familj.

Det svenska indelningsverket

Systemet med soldattorp infördes på 1680-talet under Karl XI regeringstid. Syftet var att ständigt ha tillgång till fotsoldater. Soldaterna skulle vara vältränade och möjliga att snabbt mobilisera i händelse av krig. Under fredstid arbetade soldaten på bondgårdarna eller användas som arbetskraft av kronan för till exempel att bygga fästningar.

Förmånen av fri bostad i ett soldattorp var en del av den indelte soldatens ersättning. Avled soldaten i fält hamnade familjen i stora svårigheter. Enligt lag skulle en ny soldat tillsättas inom tre månader och familjen till den avlidna soldaten blev hemlös. Indelningsverket upphörde 1901 då allmän värnplikt infördes.

I Sverige fanns totalt mellan 20 000 och 30 000 soldattorp under indelningsverkets tid. Flera av de gamla soldattorpen finns fortfarande kvar. Idag används de ofta som sommartorp eller tagits omhand av olika museer runtom i landet.

Båtsmansstugorna i Västervik

Enligt ett rådstuguprotokoll från Västervik utstakades 1746 elva tomter till båtsmansstugor, sex väster om och fem öster om Båtsmansgränd. På åtta av dessa tomter byggdes i slutet av 1740-talet små envåningshus med gaveln åt gränden, ett av husen är numera rivet. På den nionde tomten finns en byggnad av samma typ men i två våningar, ett så kallat befälshem om tre rum och kök.

Husen är knuttimrade och panelade, rödfärgade med vita knutar och foder. Efter nutida förhållanden är stugorna mycket små. Det är svårt att förstå att det en gång levde familjer på 8-10 personer i stugans enda rum och kök.

Kring 1880 avskaffades båtsmanshållet och vid sekelskiftet 1900 övertogs stugorna av Västerviks stad. Båtsmansstugorna blev nu bostäder för borgarbrandkåren. Under årens lopp har båtsmansstugorna moderniserats flera gånger, senast under 2010-talet. Idag finns kafé i en av stugorna. Några stugor, som har enkel vandrarhemsstandard, går att hyra per natt under sommarhalvåret.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Hitta hit

Hitta hit

Stugorna ligger vid Båtsmansgränd. Gränden är en återvändsgränd från Båtsmansgatan i centrala Västervik.

Information

Västerviks kommun äger stugorna och arrenderar ut dem till en privat entreprenör. Turistbyrån i Västervik har även tips på andra utflyktsmål i närheten.

Båtmansgränd Länk till annan webbplats.
Västerviks turistbyrå Länk till annan webbplats.

Båtmansstugorna är sedan 1974 och 1975 byggnadsminne och skyddas genom kulturmiljölagen.

Byggnadsminne Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kulturmiljöenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss