Bötterums gästgivargård och tingsplats

En kvinna med två barn är på väg in i ett stort rött hus, utanför huset står vita trädgårdsmöbler.

Foto: Kalmar Läns Museum

Vid den historiska kungsvägen mellan Kalmar och Stockholm ligger Bötterums gästgivargård, väl värd ett stopp på vägen! Känn atmosfären från gästgiveriets storhetstid, då hästskjutsarna ständigt kom med nya resenärer som skulle äta, övernatta, byta hästar eller lämna varor. Idag ordnar hembygdsföreningen aktiviteter och sommartid finns café.

Gästgiveri, tings- och festplats

Bötterums gästgivargård är ett av Kalmar läns så kallade byggnadsminnen. Byggnadsminnen är en kulturskatt som visar byggnader och miljöer från olika tidsepoker.

I Bötterum fanns på 1500-talet en krog och från 1600-talet både gästgiveri och ting. Läget är strategiskt valt vid gamla kungsvägen mellan Kalmar och Stockholm. En äldre byggnad revs och ersattes år 1753 med det nuvarande gästgiveriet, som tillbyggdes åt norr 1793.

I inredningen finns bland annat kakelugnar och väggdekorationer bevarade från 1790-talet.

Till den samlade miljön hör även flera andra timrade 1700-talsbyggnader; snickarbod, vagnslider, spannmålsmagasin, tingshus och arresten – även kallad finkan.

Hembygdspark och museum

I hembygdsparken finns flera äldre byggnader, samt scen med dansbana och lotterikiosker som används vid festligheter. Högtider som nationaldagen och midsommarafton firas i hembygdsparken. Vår och höst anordnas brasaftnar i tingssalen. Under hela sommaren är det dagligen öppet café i tingshuset och loppis. Under sommarhalvåret ordnas också guidade visningar av gästgivargården och museum.

Kontakt

Kulturmiljöenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering
  • Rastplats
  • Servering

Fakta

Den gamla gästgivargården ägs och förvaltas av Långemåla Hembygdsförening.

Långemåla hembygdsförening Länk till annan webbplats.

Bötterums hembygdsgård består av ett 15-tal byggnader från 1700- och tidigt 1800-tal.

Se även Kulturmiljöprogram för Högsby kommun Länk till annan webbplats..

Hitta hit

Gästgivargården och tingsplatsen ligger i Bötterum, cirka 20 kilometer nordväst om E22:an vid Ålem.

Med bil. Följ väg 34 från E22:an, Bötterum ligger utmed vägen 12 kilometer söder om Högsby.