Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stormannagården i Gamla Skogsby

Öppen gräsbevuxen mark med en del stora lövträd. In i bilden löper två parallella och delvisövervuxna stenrader in i bilden. I bakgrunden syns en tät löträdsskog.

Lämningar efter stort långhus från järnåldern i Gamla Skogsby. Foto: Coco Dedering

Inbäddade i den lummiga Betängen finner du lämningarna efter en stormannagård. Arkeologerna tror att en betydelsefull hövding bodde här på järnåldern, för ungefär 1500 år sedan. Det största huset var 55 meter långt – ett av de allra största på Öland vid den här tiden! Här tror vi att hövdingen höll viktiga möten och bjöd sina gäster på mjöd och öl till gudarnas ära. Kliv in i husgrunden och låt din fantasi flöda.

Skrytbygge på järnåldersvis

För ungefär 1600 år sedan var Öland en folktät och rik bygd med byar och gårdar, från norr till söder. På ön finns norra Europas bäst bevarade byar från järnåldern.

Det vi kallar stormannagården är en av minst 15 gårdar som låg utspridda bland små åkrar och ängar under järnåldern här i Skogsby. Gården hade fem eller sex hus. Det 55 meter långa huset var på sin tid ett riktigt skrytbygge. Du ser resterna av husen som låga avlånga stenvallar, så kallade husgrunder.

Arkeologisk utgrävning

I jorden göms spåren av människorna i byn. Linnéuniversitets arkeologer har undersökt en av husgrunderna. De hittade bland annat eldhärdar, keramikkrukor, djurben från måltider och tyngder från en vävstol – fynd från den vardagliga lunken med matlagning, disk och hushållsarbete.

De ovanligt många grisbenen kan vara rester från gästabud på stormannagården. En häst verkar ha blivit halshuggen! Arkeologerna tolkar det som ett offer. Kanske byborna offrade hästen i samband med att huset övergavs?

Linnéuniversitets forskare har nyligen lagt fram en spännande och skrämmande teori. Nämligen att hövdingen och befolkningen här i Skogsby kan ha legat bakom den fruktansvärda massakern i Sandby borg på östra Öland. Män, ungdomar och barn mördades brutalt och lämnades liggande kvar i borgen. Förklaringen kan ligga i en intern kamp om makt och inflytande på ön, ett inbördeskrig. Men det finns fler teorier om orsakerna till massakern i Sandby borg.

Station Linné och Rune Jons löväng

Vid ditt besök utgår du lämpligast från Station Linné. Station Linné är ett centrum för kunskap och biologisk forskning med ett stort utbud av spännande publika aktiviteter, café med mera. Härifrån utgår flera promenadslingor, dels till Stormannagården och till Rune Jons äng men också ut på Stora alvaret. Vid Station Linné finns även en utställning utomhus om världsarvet Södra Ölands odlingslandskap.

I närheten av Stormannagården hittar du Rune Jons löväng. Det är en vacker äng som sköts av Torslunda hembygdsförening. Här kan du lära dig mer om ängar och deras skötsel. Hembygdsföreningen har satt upp informationstavlor. Överallt ser du spår efter gamla stenmurar, så kallade stensträngar. De är liksom stormannagårdens husgrunder från järnåldern.

Lyssna på ett poddavsnitt om stormannagården

Lena König driver podden Arkeologi och Historia. I detta avsnitt från 2023 besöker vi en pågående arkeologisk undersökning av stormannagården i Gamla Skogsby. Under nästan en månad har studenter från Linnéuniversitetet grävt ut den sista delen i det nästan 35 meter långa huset från mellersta järnåldern.

På plats finns också lektor Ludvig Papmehl-Dufay som håller i fältkursen. Han berättar om platsen och de grävningar som genomförts under de senaste fem åren.

Vi får också höra Jan-Henrik Fallgren som varit med och stöttat upp på grävningen men som också är specialist på detta med järnåldershus!

Avsnittet är producerat med bidrag från Länsstyrelsen i Kalmar län.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Markägare: enskilda.

Lämningarna efter stormannagården ingår i länsstyrelsens fornvårdsprogram. Fornvården omfattar 5 husgrunder och en forntida åker. Området omfattas också av ett naturvårdsavtal. 

Fornlämningar är en del av vårt lagskyddade kulturarv.

Hitta hit

Mer information

Vill du veta mer om Linnéuniversitetets utgrävningar i Gamla skogsby, se universitetets arkeologiska rapporter, till exempel Hos trälar och stormän. Arkeologisk undersökning i Gamla Skogsby september och oktober 2020. Kalmar Studies in Archaeology XVIII (Red. Ludvig Papmehl-Dufay), 2021.

Linnéuniversitetet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

”Gamla Skogsby” ligger sydväst om Färjestaden, söder om Torslunda och öster om Station Linné. Från Station Linné (skyltat från väg 136) utgår en vandringled som passerar Stormannagårdens lämningar. Det är en knapp kilometer dit från. Parkeringsplats finns vid Station Linné.

Station Linné Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kulturmiljöenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss