Skyfallsliknande regn i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Ishults tingshus

Ishult ligger längs den vackra vägen som går längs Tunaåsen. Under drygt 200 år, från 1734 till 1935, skipade häradsrätten rättvisa här. Till tingsplatsen hör förutom tingshuset även ett häkte, ett ”tingsdass” och en tingsklocka.

En stor gul träbyggnad rött tegeltak. Ett litet klocktorn finns vid ena gavel samt en mindre fristående rödmålad träbyggnad bredvid.

Ishults tingshus med sin tingsklocka och tillhörande häkte. Foto: Coco Dedering

Tunaläns härad

Ett härad var ett område med syfte att upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Varje härad hade eget ting och egen lag. Domare vid tinget var häradshövdingen. Tunaläns härad bildades efter Dackefejden 1546 och bestod av de tre socknarna Kristdala, Misterhult och Tuna. När Tunalän och Sevede härader slogs samman 1935, stängdes Ishults tingshus och tingsplatsen flyttades till Vimmerby.

Tingsplatsen i Ishult

Tunaläns härads tingsplats låg fram till 1729 i byn Krokstorp. Fem år senare flyttades Krokstorps gamla tingsstuga till byn Ishult och fungerade därefter som tingsplats ända fram till 1935. På den gamla tingsplatsen i Krokstorp, omkring fem kilometer sydost om Ishult, står idag en minnessten från 1947.

Tingshuset i Ishult fick sitt nuvarande utseende efter en brand strax före 1820. Troligen ingår den gamla tingsstugan i det nuvarande tingshuset. Den sista om- och tillbyggnaden gjordes 1917 då bland annat den nuvarande tingssalen kom till efter ritningar av arkitekten Hugo Hammarskjöld.

Idag är tingshuset en envåningsbyggnad, tillbyggd mot norr. Den har ett högt brutet, tegeltäckt tak och tingsklocka i stapel vid västra gaveln. Fasaderna har stående gulmålad träpanel. Byggnadens interiör är oförändrad med tingssal, arkiv, rum för domaren, kronolänsmannen, nämndemän och rum för de tingssökande.

Till tingsplatsen hör också ett timrat häkte med två celler, mellan cellerna ligger ett vaktrum. ”Tingsdasset” är en egen byggnad i rödfärgat timmer. Båda byggnaderna är troligen från mitten av 1800-talet.

Galgbacken

De som hade begått grova brott blev dömda till döden. Avrättningsplatsen låg i Krokstorp, omkring tre kilometer sydost om Ishult. Sista avrättningen ägde rum 1829. Idag är platsen bara en grusgrop med en minnessten som berättar att det har varit en galgbacke här.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Hitta hit

Information

Tingshuset ägs av Tunaläns hembygdsförening. Huset är sedan 1985 ett byggnadsminne och skyddas genom kulturmiljölagen.

Om tingshuset och Kristdalabygden Länk till annan webbplats.

Under sommaren är tingshuset öppet för besökare. Övrig tid kan du boka en guidad visning för grupper.

Kristdalabygdens evenemangskalender Länk till annan webbplats.

Byggnadsminnen Länk till annan webbplats.

Tips

Ishults badplats ligger i den norra delen av Issjön, 2 kilometer från tingsplatsen. Badplatsen har gräs- och sandstrand med brygga, grillplats och omklädningsrum. Kommunen sköter badplatsen i samarbete med IK Tuna Södra.

Insjöbad på Oskarshamns kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kulturmiljöenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss