Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stenvalvsbro över Frösslundabäcken

En bild på ett vattendrag med en ridå med lövträd i bakgrunden. Över vattendraget och snett bort i bilden löper en låg plan vägbro uppmurad av regelbundna huggna kalkstenar. I bron finns tre öppningar med valv över.

Stenvalvsbro över Frösslundabäcken. Foto: Coco Dedering

På sydöstra Öland finns några riktigt gamla stenvalvsbroar i kalksten bevarade, de äldsta från 1700-talet. I närheten av Frösslunda by kan du besöka en av dem. Visst är den vacker? Besök den gärna på våren innan bäcken torkar ut.

Duktiga hantverkare

Bron är byggd i tre valv i så kallad kallmur. Kallmur betyder att det inte har använts något murbruk för att foga samman stenarna. Skickliga öländska hantverkare byggde den för mer än 200 år sedan. Idag är det få personer som kan konsten att bygga valv i kallmur – och det är mycket dyrt att renovera stenvalvsbroar. Den här bron restaurerades år 2005.

Frösslundabäcken

Frösslundabäckens vatten kommer från Möckelmossen, Frösslundamossen och grundvattenkällor ute på Stora alvaret och mynnar ut i Östersjön på östra sidan. Om du vill se vatten rinna under stenvalvsbron så rekommenderar vi ett besök på vintern eller våren. På sommaren är bäcken ibland helt uttorkad.

Väg- och brohistoria

Vid mitten av 1700-talet tyckte kungen att vadställen och träbroar var omodernt och opraktiskt. Därför började det byggas fler broar av sten i landet då. Carl Rappe var landshövding 1774-1790. Han var mycket aktiv för att förbättra vägnätet och broarna här i Kalmar län.

Öland sluttar svagt åt öster och avvattnas åt det hållet. För de boende på östra sidan innebar det problem, särskilt i samband med vårfloden. Carl Rappe drev på så att rejäla stenvalvsbroar i kalksten byggdes över bäckarna, för att förbättra situationen. Några av broarna finns fortfarande kvar idag – som bron här i Frösslundabäcken.

Under 1900-talet blev stenvalvsbroarna omoderna. Motordrivna fordon ställde helt andra krav på bärighet, bredd och billigare underhåll. De flesta stenbroar ersattes av broar i betong.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Markägare: enskilda.

Stenvalvsbron i Frösslunda över Frösslundabäcken ingår i länsstyrelsens fornvårdsprogram.

Fornlämningar är en del av vårt lagskyddade kulturarv.

Hitta hit

Mer information

Norr om Norra Kvinneby, invid östra landsvägen, finns ytterligare en vacker och välbevarad stenvalvsbro över Frösslundabäcken. Den är större och byggd i ett spann (ett valv) på den gamla landsvägen. Du hittar den vid Trafikverkets rastplats invid landsvägen. Den är också restaurerad. Här finns bänkar och bord.

Norr om Trafikverkets rastplats kan du besöka ett stort gravfält som förvaltas av Statens Fastighetsverk. Öster om rastplatsen kan du ströva i naturreservatet Frösslunda sjömark – härigenom ringlar sig Frösslundabäcken på sin fortsatta färd ut mot Östersjön. Bäcken är en viktig lekplats för havsöring och gädda.

Trafikverkets rastplatser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frösslunda sjömark

Hitta hit

Stenvalvsbron ligger nedströms Frösslundamossen, över Frösslundabäcken och precis invid vägen mellan byarna Norra Kvinneby och Frösslunda på östra Öland. I södra delen av Norra Kvinneby, ta av åt väster, cirka 1,5 kilometer, mot Frösslunda by. Det finns ingen iordningställd parkeringsplats men det går bra stå med en personbil en stund på fickan invid vägen i anslutning till bron. Det är inte tillåtet att köra ut på bron.

Den andra stenvalvsbron, den vid Trafikverkets rastplats, ligger invid landsvägen (väg 925) precis norr om byn Norra Kvinneby.

Kontakt

Kulturmiljöenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss