Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Snäckedal

Öppen stenbunden mark med en del gräs. I bakgrunden syns en tät barrskog. På den öppna marken ligger ett stort stenröse uppbyggt av famnstora stenar.

Det stora gravrösen på Snäckedals gravfält. Foto: Coco Dedering

Observera att vi för närvarande inte kan hänvisa besökare med bil till det här besöksmålet.

 

Kanske är Snäckedal Kalmar läns finaste och mest spännande gravfält. Skepp i sten stävar fram över berghällarna. I mitten av gravfältet tronar ett tre meter högt gravröse. Tänk om vi hade haft en tidsmaskin och kunde se vad människorna egentligen gjorde här för 3000 år sedan!

Snäckorna i Snäckedal

Flera av gravarna i Snäckedal är formade som skepp – ”snäckor” på gammal svenska. På bronsåldern (1800 - 500 f.Kr.) var skeppet betydelsefullt. Det var färdmedlet framför alla andra, både i livet och i döden. Skeppet återkommer som symbol i flera sammanhang som har med religionen att göra.

Skepp och solen

Ungefär 100 gravar från bronsåldern är bevarade inom ett kvadratkilometer stort område. Det är ovanligt många. Den märkligaste graven är nog det 45 meter långa skeppet, ett av de längsta i Sverige. Det ser ut att stäva mot det största röset. Röset och många andra gravar är runda – var de symboler för solen?

Hur eller hur var nog de människor som begravdes här mäktiga och rika. På bronsåldern verkar det ha funnits stora sociala skillnader i samhället.

Skärvsten och skålgropar

Vid ditt besök kan du också hitta spår efter människornas bosättningar, så kallad skärvsten. Och skålgropar, som är en slags hällristningar. Läs och lär dig mer om bronsåldern på de fem informationstavlorna som finns i området.

Storslagen bronsåldersmiljö

Snäckedal anses av en del arkeologer vara en av Nordeuropas mest storslagna bronsåldersmiljöer. De tror att Snäckedal inte har varit någon vanlig gravplats utan ett religiöst centrum för ett större område.

En öppen delvis ljungbevuxen hällmark omgiven av granskog. I gläntans mitt finns en stor ansamling av famnstora stenar. Stenarna ligger väl ordnade i form av ett långt skeppsskrov som sträcker sig in i bilden.

En skeppsformad grav i Snäckedals gravfält. Den är en av de längsta av sitt slag i landet. Foto: Coco Dedering

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

  • Ikon för Parkeringsförbud Parkeringsförbud

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Ägare: enskilda.

Snäckedals gravfält ingår i länsstyrelsens fornvårdsprogram. Området betas inte av några betesdjur.

Fornlämningar är en del av vårt lagskyddade kulturarv.

Tips!
Vandringsleden Ostkustleden, etapp 5, går förbi Snäckedals gravfält. Det är en 16 mil lång led i Döderhults Naturskyddsförenings regi. Leden är uppdelad på 8 etapper med övernattningsstugor.

Ostkustleden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturskyddsföreningen Länk till annan webbplats.

En glest trädbevuxen barrskog med gräsklädd mark. Där ligger en stor ovalformad sten på vilkens sida det finns ett stort antal mindre och slipade urgröpningar.

Stenblock med ett stort antal skålgropar på sidan. Foto: Coco Dedering

Hitta hit

Hitta hit

Snäckedals gravfält ligger i Misterhultsbygden i Oskarshamns kommun.

För närvarande saknar länsstyrelsen avtal om tillfartsväg och parkeringsplats till Snäckedals gravfält. Vi kan inte hänvisa bilburna besökare hit. Gravfältet är därför endast tillgängligt för den som vandrar hit till fots, förslagsvis på Ostkustleden som passerar förbi gravfältet. När ny tillfartsväg och parkering finns kommer länsstyrelsen sätta upp nya hänvisningsskyltar.

Kontakt

Kulturmiljöenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss