Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Albrunnastenen

En bild på en åker utan växtlighet. I bakgrunden syns en tät lövskog. I förgrunden står en högrest smal och spetsig kalksten som lutar något åt vänster. Den stöttas på marken av en mindre sten.

Kopia i betong av Albrunnastenen placerad på dess ursprungliga plats. Foto: Coco Dedering.

Mitt ute i en åker, söder om Albrunna by, står en pampig rest sten som kallas för Albrunnastenen. Den har både en speciell form och en lite ovanlig historia. Och det är faktiskt inte en riktig sten som står där idag…

Historien om Albrunnastenen

Stenen har stått på platsen i minst tusen år och blivit ett omtyckt och omtalat landmärke i bygden. År 2015 inträffade en olyckshändelse: den fyra meter långa kalkstenen gick i bitar. Lokala krafter arbetade för att återfå sitt landmärke, sin fornlämning.

Länsstyrelsen i Kalmar län beslutade att marken runt stenen skulle undersökas. En avgjutning av stenen gjordes i betong och restes 2017 återigen på platsen under högtidliga former. Så dagens Albrunnasten är alltså en replik, en kopia! Den spruckna originalstenen ligger numera vid Trafikverkets rastplats. Där finns också en informationstavla.

Stäven i en skeppssättning

Vid undersökningen fann arkeologerna spåren av en 30 meter lång skeppssättning, en förmodad grav. Albrunnastenen var stäven i skeppet. I marken fanns tydliga spår efter stenar som markerat kantlinjen på skeppet och en tvärställd sten i aktern som symboliserar den plats där styrmannen stått och styrt fartyget. Undersökta skeppssättningar innehåller ofta gravar med brända ben från bronsåldern eller yngre järnåldern.

Skeppssättningen i Albrunna har ingått i ett gravfält, resterna finns kvar på båda sidorna om landsvägen.

Bild på en lummig miljö i vilken det finns bord och bänkar. I förgrunden ser man ett stativ med en skylt och bredvid den ligger en stor flat och avlång sten på marken.

Den ursprungliga Albrunnastenen med informationsskylt vid rastplatsen. Foto: Coco Dedering

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Markägare: enskilda.

Kopian av Albrunnastenen har gjorts av en stenkonservator på uppdrag av länsstyrelsen och sattes upp på platsen år 2017.

Rastplatsen där den spruckna originalstenen nu ligger sköts av Trafikverket.

Fornlämningar är en del av vårt lagskyddade kulturarv.

Hitta hit

Mer information

I närheten av Albrunnastenen ligger

Naturreservatet Albrunna lund

Där finns även minnesmärken från tiden för andra världskriget, Albrunna skyddsvärn.

Under andra världskriget beordrades ett kompani att bygga ett tiotal skyddsvärn. Det ingick i försvarsåtgärder för att bevaka och försvara det strategiskt viktiga hamnområdet och den i krigstider viktiga cementindustrin i Degerhamn. Traktens bönder bidrog med sten från åkrarna som krossades och blandades med cement till betongblocken. Värnen doldes under jord med uppmurad kalksten samt inreddes med träbritsar och en kamin med skorstensrör. De skulle vid behov användas som skyddsrum för cementfabrikens arbetare.

Hitta hit

Med bil väg 136 söderut från Mörbylånga mot Ottenby. Efter cirka 25 kilometer, väster om vägen direkt efter byn Albrunna, finns en rastplats. Här finns också en toalett.

På andra sidan av landsvägen, ute i åkern, står kopian av Albrunnastenen. Betrakta den på håll, gå inte ut i åkern. Originalstenen har placerats liggande på rastplatsen, nära informationstavlan.

Kontakt

Kulturmiljöenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss