Smalspåret
Västervik - Hultsfred - Virserum

Tre rälsbussvagnar står parkerade bredvid varandra utanför ett lokstall.

Foto: Per Lindegård

Järnvägssträckan mellan Västervik och Virserum är Sveriges första järnväg som förklarats som byggnadsminne. Här kan du göra en resa i tiden med tåg, rälsbuss eller dressin.

Sekellång järnvägsepok

Järnvägssträckan Växjö-Västervik är en del av ett omfattande smalspårigt järnvägsnät som byggdes på privat initiativ i Småland och Östergötland. Utmed sträckan låg många industrier, bland annat de stora bruken i Gunnebo och Ankarsrum. Från början fraktades här mest gods, men i takt med ett ökat resande fick persontrafiken allt större betydelse.

Sammanslagningar av olika privata bolag ledde med tiden till att Sveriges största smalspåriga järnvägsbolag bildades. Bolaget döptes till Norsholm-Västervik- Hultsfreds järnvägar. Efter beslut i riksdagen tog Statens Järnvägar under 1940- och 50-talen över så gott som alla privata smalspåriga järnvägar i landet.

Med ökad bilism och andra förändringar i samhället under 1960-talet blev många banor olönsamma och lades ner.

Sträckan Växjö–Västervik överlevde den stora nedläggningsvågen och var i många år SJ:s enda smalspåriga järnväg med persontrafik, ända fram till 1984 då även denna epok var till ända.

Ett levande museum

När SJ trots stora lokala protester lade ner trafiken startade ett intensivt arbete för att rädda banan åt eftervärlden. Idag drivs verksamheterna av ideella krafter.

Sommartid rullar både tåg, rälsbussar och dressiner längs olika sträckor som ringlar fram genom vacker natur. Här kan du uppleva ståtliga stationsmiljöer där tiden stått stilla och banvaktarstugor som ligger inbäddade i landskapet.

Kontakt

Kulturmiljöenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering
  • Rast-/vindskydd

Hitta hit

Ta dig till Västervik, Hultsfred eller Virserum. I dessa tre orter kan du stiga på tåget för att resa på och uppleva smalspåret.