Barkeström och Barkeströmsleden

En dammbyggnad kallmurad i sten med forsande vatten genom en dammlucka.

Foto: Coco Dedering

Barkeström är en kulturmiljö med livfull historia. I naturen kan du se tydliga spår efter inlandsisens framfart. Härifrån utgår en 1,5 kilometer lång vacker vandringsled som löper runt Barkadammen. Utmed leden väntar flera kulturhistoriska sevärdheter som visar på skogens och vattnets betydelse för människa och samhälle. Du kan också ansluta till Orrefors vandringsled och vandra i glasrikets spår.

Barkeström

Dammen vid Vapenbäcksån tillsammans med bevarade byggnader från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal bär berättelser om Barkeströms betydelsefulla historia. Den kallmurade dammbyggnaden kan du gå på.

Spår efter medeltida järnframställning finns också i området. Vattenkraften började utnyttjas i större skala när Orrefors järnbruk flyttade sin masugn hit 1740.

Skogen, vattnet och människan

Längs Barkeströmsleden vandrar du på vackra smala åsar i ett historiskt och geologiskt intressant landskap, med sköna utsikter över Barkadammens vatten. Här kan stora och små lära sig mycket om bland annat vattenkraftens betydelse, flottning, kolning, tjärframställning och äldre skogsbruk. Ur skogen hämtade man inte bara virke och ved. Här framställdes viktigt träkol i kolmilor, och trätjära i tjärdalar. I garveriet använde man bland annat ekbark för att bearbeta läder.

Vattendragen utnyttjades för att flotta timmer. Barkadammen kunde enkelt dämmas upp för att använda vattnets kraft. Fallet har använts till att driva såväl kvarn som såg, masugn, garveri och elkraftverk.

I Barkeström finns något så ovanligt som en bevarad gammal kottklängningsstuga! På 1910-talet när skog skulle återplanteras arbetade man här med att frigöra frön från tall- och grankottar, genom så kallad klängning.

Kontakt

Kulturmiljöenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Serviceinformation

  • Parkering
  • Vandringsled

Fakta

Vid parkeringen startar den 1,5 kilometer långa vandringsleden med tretton informations-skyltar. Leden är bitvis kuperad och går mestadels i skogsmark. Vid stigens början finns en ladugård som är öppen och kan användas som rastplats. Barkeströmsleden korsas av Orrefors vandringsled.

Det är inte tillåtet att fiska i Barkadammen.

Barkeströmsleden sköts ideellt av föreningen

"Dokumentation i Glasbruksbygd" Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen har nyligen gett bidrag till nya informationstavlor och hänger längs med leden.

Hitta hit

Barkeström ligger i Nybro kommun, söder om Hälleberga och nordväst om Orrefors, söder om väg 31 vid Barkadammen.

Med bil ta väg 31 norrut från Orrefors. Strax efter att du har passerat Orranäsasjön sväng vänster vid Sveaskogs vägskylt ”Barkeströmsvägen”. Följ grusvägen cirka 500 meter till Barkeström. Det finns parkeringsmöjlighet för enstaka personbilar vid ledens början.

Med cykel. Den 15 kilometer långa cykelleden Orrefors–Nybro, passerar Barkeström.