Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ölands alunbruk

Öppet fält omgiven av skog. Mitt i bilden reser sig en hög skorsten av tegel. Där finns även andra mindre block med tegel som utgör ruinen efter en ugn.

Ruinen efter alunbruket på södra Öland. Foto: Coco Dedering

Vid Ölands alunbruk, ”Södra bruket”, reser sig fortfarande skorstenen vid sidan av brukets gamla fina arbetsbostäder. Här kan du utforska fabriksruiner, lära dig om aluntillverkning eller varför inte bara njuta av utsikten över Kalmarsund. I slutet av 1810-talet producerades här mest alun i hela Skandinavien! Ett tips är att vandra hit, på Bergstigen.

Alun för skinnberedning och textilindustrin

Alun användes vid garvning av skinn, inom textilindustrin, vid produktion av papper och för medicinska ändamål. Den framställs ur alunskiffer som det fanns gott om här i Degerhamn.

De stora rödfärgade högar du kan se lite varstans i omgivningarna är bränd skiffer, så kallad rödfyr, en restprodukt från tillverkningen.

Kort historik

1723 startade det första alunbruket i Degerhamn, men det blev kortvarigt. Stora mängder ved behövdes och det var en bristvara. Därför flyttade bruket till det mer skogrika fastlandet, på andra sidan Kalmarsund. Skiffern fortsatte att brytas här i Degerhamn och skeppades över sundet på små skutor.

1806 byggde ryttmästare Axel Adlersparre och handelsmannen Theodor Foenander ett nytt alunbruk här på platsen, Ölands alunbruk. För nu hade man lärt sig att elda pannorna med alunskiffer istället för med ved!

Slit och släp

Kring den nya fabriken växte ett samhälle fram med bostäder för arbetarna, herrgård, kontor och lanthandel. Här drevs ett stort jordbruk för att bidra till försörjningen av arbetarna.

Som mest, på 1820-talet, arbetade över 300 män, kvinnor och barn på bruket. En tredjedel av arbetskraften var pojkar och flickor under 12 år! Det var ett hårt och slitsamt arbete, långt från den idyll som idag möter dig som besökare.

På tur bland ruinerna

Fabriken ligger nu i ruiner och delar av området vårdas. Informationstavlor hjälper dig att tolka de olika murresterna och förstå hur tillverkningen av alun gick till. Börja din rundvandring i ruinområdet vid de tre informationstavlorna vid grinden!

De gamla fina arbetarbostäderna längs med Alunbruksgatan är från 1800-talet och är numera privatbostäder.

Kvar från brukstiden finns också andra byggnader, bland annat en väderkvarn som pumpade vatten till aluntillverkningen. Lägg märke till ”bäcken” med de fint kallmurade sidorna i kanten av det vårdade ruinområdet.

Lyssna på ett poddavsnitt om industrin i Degerhamn

Lena König driver podden Arkeologi och Historia. I det här avsnittet träffar vi Uno Magnusson, en av eldsjälarna i Södra Möckleby hembyggdsförering, som berättar om och tar oss med till några av de 300 år gamla industrimiljöerna.

Avsnittet är producerat med bidrag från Länsstyrelsen i Kalmar län.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Lämningarna efter Ölands alunbruk ingår i länsstyrelsens fornvårdsprogram.

Det är inte tillåtet att klättra på ruinerna. Håll uppsikt över barnen och var varsam.

Fornlämningar är en del av vårt lagskyddade kulturarv.

Markägare: enskilda. Byggnaderna är privatägda.

Rödfyr innehåller en del farliga ämnen. Rota inte runt i marken och i högarna och låt inte barn äta jord.

Bergstigen är cirka 5 kilometer och sköts ideellt av den lokala hembygdsföreningen

Södra Möckleby hembygdsförening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bergstigens sträckning finns även på

Naturkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Mer information

Parkeringsplatser finns vid kunskapsplats Navet och Trafikverkets rastplats vid väg 136.

Alunbruket är en av 24 sevärdheter längs Bergstigen och Kalkbrottsleden. Längs vandringsleden kan du upptäcka spåren av Degerhamns 300 åriga industrihistoria. I foldern Degerhamn Vandringsleder finns karta och information om parkerings- och rastplatser och sevärdheterna, såväl kultur- som naturupplevelser. Den finns som tryckt utvikbar folder och som nedladdningsbar pdf

Degerhamn Vandringsleder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ett stenkast från alunbrukets fabrikslämningar finns Konstens Geologiska trädgård.

Vill du fördjupa dig i Degerhamns industrihistoria, rekommenderar vi skriften Kalksten och alunskiffer – bruken i Degerhamn under 300 år (ny uppdaterad version 2022).  Den finns tillgänglig hos Södra Möckleby hembygdsförening och på turistbyrån.

Hitta hit

Alunbruket ligger på sydvästra Öland, i Degerhamns södra del, 35 kilometer söder om Färjestaden. Följ skyltning ’Södra bruket’ från väg 136.

Det finns två parkeringsmöjligheter:

  • P-plats Kunskapsplats Navet: från väg 136 följ skyltning Södra bruket. Vid T-korsning ta höger, och sedan direkt höger igen.
  • P-plats Trafikverkets rastplats: ligger invid väg 136 söder om Södra Möckleby. Därifrån leder en stig ner till alunbruket. Vid våt väderlek kan den vara svårframkomlig.

Vandringsleden Bergstigen passerar alunbruket.

Kontakt

Kulturmiljöenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss