Väderskärs kapell

Väderskärs lilla rödmålade kapell belägen på kala klippor i den yttre skärgården

Väderskärs kapell i Tjust skärgård. Foto: Katarina Sundberg

Långt ut i skärgården, där det öppna havet tar vid, ligger Väderskär eller Värskär. Här fanns en gång ett livligt fiskeläge – ett av många längs Sveriges kust. När fisket var som störst, i början av 1800-talet, levde hela 22 familjer här. Idag är flera av husen fritidshus.

Fiskeläget

Redan på medeltiden, 1050-1520, kan det ha fiskats vid Väderskär. Ön tillhörde då Fågelviks gods i Valdemarsvik. Den första kända fasta bosättningen är från 1640-talet. Då byggde två borgare från Söderköping bostadshus med tillhörande fiskebodar och båthus. Borgarna var de som bodde i städerna och som bedrev hantverk och handel. De borgare som arrenderade Väderskär hade rätt att handla med fångsten men skulle betala skatt till staden Söderköping. Borgarna arrenderade Väderskär fram till 1731.

Kapellet

Kapellet ska ha byggts vid 1600-talets mitt. Det är ett lågt timmerhus med vapenhus och dörr i väster, klätt med rödfärgad panel och täckt av ett sadeltak med tegel. Inredningen är enkel med plankgolv och rakryggade träbänkar med inskurna bomärken för att markera bestämda sittplatser. Altaret är ett enkelt inklätt bord som också används som predikstol. Här inne kan du se målade paneler som troligen kommer från Fågelvik. En målning visar kvinnor i sidenklänningar och vita peruker i barockstil och känns främmande här. En del bitar sitter dessutom upp och ned och på fel plats!

Guds och hamnlagets hus

Förutom gudstjänster användes kapellet som skolsal och möteslokal för öns fiskare. De bildade ett hamnlag som redde ut tvister och beslutade om de fasta fångstplatserna för säl, ål och lax som lottades ut. Men för strömmingsfisket var det först ut till fiskegrunden som gällde och alla måste starta samtidigt. Startsignalen var vanligtvis en klocka men inte på Väderskär. Här använde hamnlagets ålderman istället en trumma. Idag kan du se en kopia av den inne i kapellet.

Kapellet ägs av de fastigheter som ingår i Väderskär och används numera till enskild andakt och vid enstaka gudstjänster.

Det lilla muromgärdade området vid kapellet är enligt traditionen en pestkyrkogård. Hur gammal den är vet man inte.

Målning på väggar inne i Väderskärs kapell föreställande änglar i vackra klänningar som spelar på långa flöjter.

Målad panel i Väderskärs kapell. Foto: Birthe Pedersen

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Hitta hit

Hitta hit

Väderskär ligger i norra Tjusts skärgård i Loftahammars socken. Ett besök här är ett trevligt stopp om du färdas med båt eller kajak längs ostkusten.

För den som inte har egen båt eller kajak är det möjligt att anlita båttaxi för att göra ett besök på Väderskär.

Kontakta turistbyrån i Loftahammar.

Telefon: 0493-610 01
E-post: info@sweeds.com

Mer information

Kontakt

Kulturmiljöenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss