• Eldningsförbud utfärdat i Kalmar län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Kalmar län från och med klockan 12.00 den 26 maj. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Kalmar County from 12 pm on May 26th 2023 and is valid until further notice.

Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Rosendals järnåldersby

Flygbild som visar område med husgrunder och hägnader av sten omgiven av skog.

Foto: Sveaskog

På Ölands nordligaste spets finns norra Europas bäst bevarade byar från järnåldern. Allra mest välbevarad är Rosendal järnåldersby. Här kan du ströva runt och se spåren efter byggnader och odling, och gravarna där byborna begravde sina döda. Få förståelse för hur en by fungerade, och hur folket levde och begravdes på järnåldern.

Livet i byn

För ungefär 1600 år sedan var Öland en folktät bygd med byar och gårdar över hela ön. I Rosendal låg en bondby med sex eller sju gårdar med boningshus och fähus, åkrar, ängar och öppna betesmarker omgivna av lövträd och våtmarker.

Till varje gård hörde åkrar och ängsmark. Ängen gav foder till boskapen, som gav sin gödsel till åkern där säden växte. Idag ser du åkrarna som stenfria ytor, med stenmurar eller uppkastade stenar runtomkring.

När gräs och örter skördats på hösten kunde boskapen beta på ängen. Fram till dess gick de på betesmarkerna utanför byn. Boskapen vallades till och från byn längs fägatorna – smala upptrampade stigar mellan stenmurar och flätade staket. Har du barn med på utflykten kan ni tillsammans fundera på om människorna som bodde här för så länge sen hade namn på sina djur, och vad de i så fall kan ha hetat.

Arkeologiska undersökningar

För att få mer kunskap om platsen har arkeologer undersökt delar av byn och några av gravarna. En av gårdarna i byn är större än de andra, och en av gravarna är markerad med en stor rest sten. Det är en mansgrav som har rikare innehåll än de andra, med föremål från andra länder. Men alla som dog i byn fick inte en egen gravhög. Många fick sin sista viloplats i en tidigare använd grav. Det här visar på de sociala skillnader som fanns i samhället under järnåldern.

Mer information

Området är mycket stenigt. En cirka en kilometer lång stig utgår från parkeringen, där det finns rastbord. Flera informationstavlor finns i området, de flesta på små plattformar som gör att du får en bättre överblick över området.

Innanför stängslet finns betande djur som håller markerna fria från buskar och högt gräs.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Rosendals järnåldersby ingår i länsstyrelsens fornvårdsprogram.

Fornlämningar är en del av vårt lagskyddade kulturarv.

Hitta hit

Fakta

Hitta hit

Rosendals järnåldersby ligger på norra Öland i Böda Ekopark.

Med bil kör väg 136 mot Böda. I rondellen vid Böda Sand är det skyltat till Rosendals järnåldersby.

Tips

I närheten av Rosendals järnåldersby ligger Skäftekärr arkeologiska friluftsmuseum, där det finns en rekonstruerad järnåldersgård. Här ordnar föreningen Fornverkstan guidningar och andra aktiviteter.

Skäftekärr arkeologiska friluftsmuseum Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kulturmiljöenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00