Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Veckholms gamla prästgård

Veckholms gamla prästgård ligger cirka två mil sydost om Enköping. Trakten är rik på kulturminnen med Veckholms medeltida kyrka och Veckholms gamla prästgård som framstående exempel.

Trögden kallas området sydost om Enköping och Veckholms kyrka har kallats "Trögdens domkyrka". Den är bland annat känd för det de la Gardieska gravkoret. Strax intill kyrkan ligger Veckholms gamla prästgård, med två flygelbyggnader, samt den nya prästgården och en mindre bod. Byggnadsminnet omfattar bara den äldre prästgården med dess flyglar.

Från torvtak till tegel

Den gamla prästgården uppfördes troligen i mitten av 1700-talet, men byggdes om i slutet av samma århundrade och i början av 1800-talet. Huset som är byggt av timmer hade redan från början rödfärgad fasad. Taket var ursprungligen täckt av torv. Under de ombyggnader som har genomförts under årens lopp, har byggnaden putsats i vitt och försetts med ett tegeltak. Den kraftiga frontespisen mot söder på husets mittparti tillkom i början av 1800-talet, och den mot norr byggdes i samband med en omfattande renovering på 1950-talet. Även de två flygelbyggnaderna är byggda av timmer med putsade fasader och är antagligen samtida med huvudbyggnaden. Den västra flygeln är bäst bevarad och uppfördes från början som brygghus.

Från rivningshot till festlokal

År 1950 bildades Veckholms pastorats hembygdsförening i syfte att rädda prästgården, som då var rivningshotad. Vid den stora renovering som följde, inreddes huset till hembygdsgård med en samlingssal på nedervåningen och hembygdsmuseum på övervåningen. I museet finns bland annat samlingar från olika skolor i bygden. Den gamla prästgården används i dag i församlingsverksamheten och som festlokal.

Veckholms gamla prästgård skattades tidigt högt som kulturhistoriskt värdefull och kom 1956 att omfattas av 1942 års lag om skydd för kulturhistoriska byggnader. Då 1960 års lag om byggnadsminnen trädde i kraft, väcktes frågan om en byggnadsminnesförklaring av prästgården.

Varför är Veckholms gamla prästgård byggnadsminne?

Alla byggnadsminnen har skyddsbestämmelser som utgår från de kulturhistoriska värdena, det vill säga de värden som bedömts vara viktigt att värna och vårda för framtiden. För Veckholms gamla prästgård handlar det framför allt om att:

  • Den gamla prästgården i Veckholm anses vara en av stiftets vackraste och kulturhistoriskt mest värdefulla prästgårdsmiljöer i länet.
  • Prästgården tillsammans med de omgivande enskilda byggnaderna bildar en välbevarad helhetsmiljö.
  • Prästgården kom genom rivningshotet att ge upphov till ortens hembygdsförening och har därför en central plats i hembygdsföreningens historia.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Adress: Cirka två mil sydost om Enköping
Kommun: Enköping
Socken: Veckholms
Byggt: Troligen vid mitten av 1700-talet
Ägare: Veckholms pastorats hembygdsförening
Skyddsår: 1994
Skyddsform: Byggnadsminne enligt kulturmiljölagen (KML)

Översiktskarta över byggnadsminnet Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Detaljkarta över byggnadsminnet Pdf, 904.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslutet om byggnadsminne, med skyddsbestämmelser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Byggnadsantikvarier (kulturmiljöenheten)

Telefon (växel): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss