Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lancashiresmedjan i Karlholmsbruk

Karlholms bruk övergick 1880 från det traditionella vallonsmidet till det nya lancashiresmidet. Den nya smedjan innehöll som mest sex härdar för lancashiresmide.

Mellan åren 1727–1728 anlade ägaren till Lövsta bruk, Charles de Geer, ett järnbruk i Karlholm som ligger nordost om Tierp. Till det nya bruket flyttades en masugn från Lövsta bruk. Karlholm utvecklades så småningom till ett fullskaligt bruk. År 1735 flyttades en stångjärnshammare hit från Hillebola bruk. Redan år 1748 ersattes den av en hammare för plåtsmide. År 1808 lades plåtsmidet ned och stångjärnssmidet återupptogs, då en hammare överflyttades från Lövsta. Det var en typisk vallonsmedja.

En ny smedja

Fram till år 1879 bedrevs tillverkningen i form av vallonsmide, för att året därpå ersättas av lancashiresmidet. År 1880 revs nästan hela den gamla vallonsmedjan och lancashiresmedjan byggdes upp i dess ställe. Den nya metoden innebar framställning av smidbart järn genom uppvärmning och färskning av tackjärn på en härd, så kallad härdfärskning. I den nya smedjan i Karlholm installerades tre, senare utökade till sex, lancashirehärdar. Nya smeder, "nysmeder", fick anställas som delvis tog över de äldre smedernas, "gammelsmedernas", arbete.

Förutom smedjan omfattar byggnadsminnet bland annat också en kvarn och ett våghus. En kvarn fanns på platsen redan år 1734. Den nuvarande uppfördes i mitten av 1800-talet.

Smidet upphör

Verksamheten i Lancashiresmedjan pågick fram till år 1932, då den lades ned. Sedan dess har den stått i det närmaste orörd. Kvarnverksamheten upphörde troligen på 1950-talet i samband med att ett mangelrum inreddes i kvarnen och en tvättstuga uppfördes intill. Kvarnen och smedjan ägs idag av Tierps kommun och har på senare år genomgått omfattande renoveringar.

Varför är Lancashiresmedjan i Karlholms bruk byggnadsminne?

Alla byggnadsminnen har skyddsbestämmelser som utgår från de kulturhistoriska värdena, det vill säga de värden som bedömts vara viktigt att värna och vårda för framtiden. För Lancashiresmedjan i Karlholms bruk handlar det framför allt om att:

  • Lancashiresmedjan är mycket välbevarad både exteriört och interiört med en i det närmaste helt bevarad komplett maskinell utrustning.
  • Även de övriga byggnaderna i närmiljön såsom smedjan och kvarnen är välbevarade, vilket bidrar till en sammanhållen helhet som ger hela anläggningen ett stort kultur- och teknikhistoriskt värde.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Adress: Karlholms bruk
Kommun: Tierp
Socken: Västland
Byggt: 1730-talet och framåt
Ägare: Tierps kommun
Skyddsår: 1995
Skyddsform: Byggnadsminne enligt kulturmiljölagen (KML)

Översiktskarta över byggnadsminnet Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Detaljkarta över byggnadsminnet Pdf, 464.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslutet om byggnadsminne, med skyddsbestämmelser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Byggnadsantikvarier (kulturmiljöenheten)

Telefon (växel): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss