Akademikvarnen

Akademikvarnen ligger vid Fyrisån, i centrala Uppsala, nedanför domkyrkan. Fyrisån delar Uppsala i en östra och en västra sida. Under medeltiden växte domkyrko- och universitetsstaden fram på den västra sidan och handeln och stadsborgarnas gårdar på den östra sidan. Forsen mitt i staden utgjorde ett idealiskt läge för en vattendriven kvarn.

Redan på 1200-talet fanns en kvarn på holmen där nuvarande Akademikvarnen ligger (byggnad A). År 1296 ägdes den av domkyrkan. Vid reformationen under 1500-talet övergick kvarnen i kronans ägo. Den tjänade som kronans tullkvarn till år 1647 då drottning Kristina överlät kvarntullen till universitetet som därmed fick intäkterna från tullavgiften. Invid kvarnen fanns en vattendriven sågkvarn samt ett pumpverk som försåg brunnen vid slottet med vatten.

Den nuvarande byggnaden

Mellan åren 1766 och 1768 byggdes den nuvarande kvarnen. Tio par kvarnstenar installerades. Vid mitten av 1700-talet byggdes också kvarnbron, smedjan och magasinsbyggnaden. Åns kanter stensattes. Uthuset, numera garagelängan, kan delvis också vara från 1700-talet. Vid mitten av 1800-talet byggdes kvarnen om för att ge plats åt större och förbättrade maskiner. Samtidigt byggdes den på med en våning och fick de nuvarande karaktäristiska gavlarna på norra och södra fasaderna. Ett ständigt problem var den dåliga vattentillförseln. Men genom att kombinera vatten- och ångkraft i kvarnen kunde man mala säd året om.

Från kvarn till museum

År 1910 eldhärjades kvarnen. Vid återuppbyggnaden ersattes vattenhjulen med turbiner som via transmissioner drev kvarnstenarna. Kvarnen var i drift till 1946. 1957–1959 byggdes lokalerna om för Upplandsmuseet.

Upplandsmuseets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varför är Akademikvarnen byggnadsminne?

Alla byggnadsminnen har skyddsbestämmelser som utgår från de kulturhistoriska värdena, det vill säga de värden som bedömts vara viktigt att värna och vårda för framtiden. För Akademikvarnen handlar det framför allt om att:

  • Kvarnbyggnaden tillsammans med omgivande stensatta kajer och Dombron utgör en av stadens mest välbekanta, karaktärsfulla och avfotograferade miljöer.
  • Kvarnen är den enda byggnad som alltjämt vittnar om Fyrisåns betydelse som kraftkälla.
  • Kvarnen hade betydelse för stadens försörjning och visar en lång kontinuitet i funktionen som kvarn, från medeltiden till 1940-talet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Text

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Text

Hitta hit

Fakta

Adress: S:t Eriks torg 10, Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken:
Byggt: 1766-1768
Ägare: Uppsala Akademi-förvaltning
Skyddsår: 1935, 1998
Skyddsform: Byggnadsminne enligt kulturmiljölagen (KML)

Översiktskarta över byggnadsminnet Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Detaljkarta över byggnadsminnet Pdf, 460.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslutet om byggnadsminne, med skyddsbestämmelser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Byggnadsantikvarier (kulturmiljöenheten)

Telefon (växel): 010-22 33 000