Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ihregården

Ihregården är ett exempel på de många ämbetsmannagårdar som fanns i Uppsala för två hundra år sedan. Gårdens huvudbyggnad uppfördes 1754 av professorn i statsvetenskap Johan Ihre, efter vilken gården är uppkallad.

Huvudbyggnaden (byggnad A), ett panelat timmerhus i två våningar, uppfördes för professor Johan Ihre. Han hade genom giftermål med Sara Charlotta Brauner, dotter till landshövdingen Johan Brauner, blivit ägare till fastigheten och även grannfastigheten, som nu kallas Geijersgården.

200 års byggnadshistoria

På den norra delen av sin tomt lät Johan Ihre 1754 bygga ett nytt bostadshus. Huset fick sitt nuvarande utseende på 1850-talet då byggnaden målades gul och hörnknutarna täcktes med gråmålade så kallade knutlådor.

Gårdshuset ”Röda stugan” (byggnad B) är ett rödmålat panelat timmerhus i två våningar. Huset byggdes som bostadshus, troligen omkring sekelskiftet 1800. På 1960-talet om- och tillbyggdes huset.

Mitt i kvarteret ligger ett portlider, där man kunde köra in vagnar, (byggnad D) med bevarade dekorativa snickeridetaljer. Lidret är troligen uppfört på 1870-talet. Det tillhörde ursprungligen en numera riven gårdsanläggning med ett bostadshus vid Kyrkogårdsgatan. På platsen mot Kyrkogårdsgatan ligger idag ett trevåningshus med putsad fasad (byggnad E). Huset uppfördes 1937 efter ritningar av arkitekt Sune Lindström.

Ämbetsmannagårdar

Ämbetsmannagårdarna var mycket vanliga i Uppsala för två hundra år sedan. Här bodde höga tjänstemän vid universitetet. Gårdarna var främst avsedda att fungera som representativa bostäder och hade därför ofta vackra trädgårdar. Ämbetsmannagårdarna är exempel på byggnader och miljöer som visar utbildningsväsendets samhälls- och socialhistoriska utveckling. De flesta låg väster om Fyrisån. Ihregården är, liksom Geijersgården och Johannes Bureus hus, exempel på en sådan ämbetsmannagård. Huset är byggt med gaveln mot gatan vilket också är typiskt för ämbetsmannagårdar i Uppsala.

Johan Ihre

Johan Ihre (1707–1780) föddes i Lund. Han studerade i Uppsala och blev professor i latinsk poesi år 1737. År 1738 tilldelades han den Skytteanska professuren i vältalighet och politik vid Uppsala universitet. Han kan betraktas som Sveriges mest framstående språkforskare och humanist under 1700-talet. Johan Ihre var också sekreterare i Kungliga Vetenskaps-Societeten och blev år 1755 invald i Kungliga Vitterhetsakademien. Han var mycket intresserad av språkvetenskap och hans stora livsverk var Glossarium suiogothicum, ett svenskt etymologiskt lexikon som utkom 1769. Med det lade han grunden till den moderna etymologiska forskningen, det vill säga läran om ords historiska ursprung.

Johan Ihre (Svenskt biografiskt lexikon, Riksarkivet) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varför är Ihregården byggnadsminne?

Alla byggnadsminnen har skyddsbestämmelser som utgår från de kulturhistoriska värdena, det vill säga de värden som bedömts vara viktigt att värna och vårda för framtiden. För Ihregården handlar det framför allt om att:

  • Ihregården visar en i Uppsala förr vanlig byggnadstyp, ett tvåvånings trähus med kortända och plank mot gatan och en i Uppsala förr vanlig kategori av bebyggelse – ämbetsmannagårdar.
  • Byggnaden visar den färgskala som dominerade vid mitten av 1800-talet när man började såga panel och måla husen med linoljefärg medan man fortfarande använde den enklare rödfärgen till uthusen.
  • Ihregården med sitt plank, sina uthus och sin trädgård utgör en välbevarad helhet som ger en föreställning om den låga gårdsbebyggelse som utmärkte Övre Slottsgatan fram till 1800-talets slut.
  • Ihregården är en del av Uppsala universitets historia och är personhistoriskt intressant genom kopplingen till den Skytteanska professorn Johan Ihre, en lokalt och nationellt intressant person.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Adress: Övre Slottsgatan 4, 6 och Kyrkogårdsgatan 5, Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken:
Byggt: Huvudbyggnaden uppfördes 1754
Ägare: Uppsala Akademiförvaltning
Skyddsår: 1952 (byggnad A och B blir statligt byggnadsminne), 1998 (utökning med byggnad C-E, samt ändrad skyddsform)
Skyddsform: Byggnadsminne enligt kulturmiljölagen (KML)

Översiktskarta över byggnadsminnet Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Detaljkarta över byggnadsminnet Pdf, 625.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslutet om byggnadsminne, med skyddsbestämmelser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Byggnadsantikvarier (kulturmiljöenheten)

Telefon (växel): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss