Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Norra maskin vid Dannemora gruvor

Över det schakt som på 1890-talet togs upp vid Dannemora gruvor byggdes år 1903 ett uppfordringstorn, en så kallad lave, med en hiss som drevs av en ångmaskin i en när belägen byggnad.

Ända fram till 1800-talets mitt skedde alla uppfordring i gruvorna i Dannemora med hjälp av så kallade hästvindor eller hästvandringar. Vid mitten av 1800-talet började sådana ox- och hästvandringar successivt att ersättas av ångdrivna spel med tunnor där malmen hissades upp ur gruvschakten. I början av 1900-talet ersattes även tunnorna med hissar som placerades i uppfodringstorn (lavar).

Nordschaktet

Under 1890-talet upptogs Nordschaktet, som ligger på östra sidan om Sjöhagsgruvan. Över schaktet uppfördes ett uppfodringstorn med så kallad linguidad ångdriven hiss som användes för både malm- och persontransport. Invändigt finns hissen bevarad men en betongplatta är gjuten över hisschaktet.

Senare förändringar

Det ångdrivna spel som drev hissen var placerat i den närliggande byggnaden Norra maskin. I slutet av 1930-talet elektrifierades gruvspelet och vid samma tid sattes en ny hiss in. År 1975 ersattes spelet i Norra maskin med ett nytt som placerades i en nybyggnad invid laven. I upprustat skicka användes Nordschatlaven till slutet av 1980-talet.

Varför är Norra maskin vid Dannemora gruvor byggnadsminne?

Alla byggnadsminnen har skyddsbestämmelser som utgår från de kulturhistoriska värdena, det vill säga de värden som bedömts vara viktigt att värna och vårda för framtiden. För Norra maskin vid Dannemora gruvor handlar det framför allt om att:

  • Norra maskin har ett betydande värde som det äldsta ångmaskinhuset inom gruvområdet. Byggnaden uppfördes under ett skede i gruvans historia, då ångkraften introducerades på allvar.
  • Genom den transformatorstation som från 1910-talet omvandlade ångkraften till elektricitet har Norra maskin också ett kulturhistoriskt värde. Transformatorstationen berättar om elektricitetens introduktion i denna del av Dannemora samhälle och vad detta kan ha inneburit för människor på orten.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Byggnadsantikvarier (kulturmiljöenheten)

Telefon (växel): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss