Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Skottsila mönsterskrivarboställe

Skottsila mönsterskrivarboställe har varit en del av det militära indelningsverket.

Skottsila (Skutle, Scutlabu) är en gammal egendom som finns omnämnd mycket tidigt. Någon gång mellan åren 1167 och 1183 förvärvade kung Knut Eriksson egendomen Skutle genom byte med cisterciensermunkarna i Viby, strax utanför Sigtuna. Från 1200-talet och fram till reformationen ägdes Scutlabu av nunneklostret på Fogdön, sedermera Vårfruberga kloster. Genom reformationen kom egendomen åter i Kronans ägo.

Mönsterskrivarbostället

Mönsterskrivarboställets huvudbyggnad uppfördes år 1792. Det är en envånig timrad parstuga med vind och veranda. Fasaden är klädd med panel, som smyckats med en rik lövsågeridekor, tillkommen 1860. Köket tillbyggdes år 1828 på husets baksida.

Fram till gården leder en allé. Framför huvudbyggnaden finns en spannmålsbod och en visthusbod. Båda byggnaderna, liksom det avträde som ligger intill visthusboden, är timrade och uppförda på 1830-talet. Vid allén, på samma sida som spannmålsboden, ligger en källarbod. Källaren är från år 1730 och boden från år 1799. Utanför byggnadsminnet ligger en tvättstuga från år 1819 och ett mindre bostadshus från omkring år 1860.

På 1870-talet, när laga skifte genomfördes, utgjordes Skottsila av fyra gårdar. De två militärboställena, samt ytterligare en gård, finns idag kvar på ursprunglig plats. Sedan indelningsverket avskaffades år 1901, övertogs mönsterskrivarbostället av Domänverket.

Indelningsverkets mönsterskrivare

Genom indelningsverket ordnades försörjningen av soldater, befäl och andra militäranställda. Soldaterna försågs med ett torp med tillhörande jord av bönderna i en by, medan befälen erhöll en gård av Kronan. Mönsterskrivaren skötte rullföring, räkenskaper och andra skrivgöromål, och var i rang jämställd med högsta underofficersgrad. Han tilldelades därmed en gård av Kronan. Landets militära boställen byggdes efter typritningar, som utfärdades genom olika boställesförordningar. Byggnadernas storlek och utseende varierade med den militära graden.

Om indelningsverket, webbplatsen Centrala soldatregistret Länk till annan webbplats.

Varför är Skottsila mönsterskrivarboställe byggnadsminne?

Alla byggnadsminnen har skyddsbestämmelser som utgår från de kulturhistoriska värdena, det vill säga de värden som bedömts vara viktigt att värna och vårda för framtiden. För Skottsila mönsterskrivarboställe handlar det framför allt om att:

  • Skottsila mönsterskrivarboställe utgör en ålderdomlig och välbevarad bebyggelsemiljö.
  • Gården berättar om den svenska centralmaktens byråkratisering och det system, indelningsverket, som under mer än två hundra år var ryggraden i landets krigsmakt.
  • Boställets arkitektoniska utformning har även den ett stort kulturhistoriskt värde.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Adress: Cirka två mil sydost om Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Knivsta
Byggt: 1792, verandan tillkom 1860
Ägare: Privat ägo
Skyddsår: 1993
Skyddsform: Byggnadsminne enligt kulturmiljölagen (KML)

Översiktskarta över byggnadsminnet Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Detaljkarta över byggnadsminnet Pdf, 677.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslutet om byggnadsminne, med skyddsbestämmelser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Byggnadsantikvarier (kulturmiljöenheten)

Telefon (växel): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss