Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Östervåla gästgivargård

Östervåla gästgivargård utgör ett av de fåtal bevarade gästgiverierna i länet, och har periodvis även fungerat som tingshus.

Den nuvarande byggnaden uppfördes sannolikt 1795 och togs i bruk som gästgivargård 1805 efter att den äldre gästgivargården i Ginka by lagts ned. Byggnaden som har två våningar ligger med södra långsidan utefter Åbyvägen i Östervåla. Det timrade huset är klätt med stående locklistpanel. De nuvarande verandorna tillkom 1923. 1965 inreddes den ursprungligen öppna vinden till festlokal.

Gästgivargården har under vissa perioder även fungerat som tingshus. Husets ursprungliga rumsindelning och fasta inredning är till stora delar bevarad.

Varför är Östervåla gästgivargård byggnadsminne?

Alla byggnadsminnen har skyddsbestämmelser som utgår från de kulturhistoriska värdena, det vill säga de värden som bedömts vara viktigt att värna och vårda för framtiden. För Östervåla gästgivargård handlar det framför allt om att:

  • Östervåla gästgivargård utgör ett av de fåtal bevarade gästgiverierna i länet och är ett representativt exempel på denna typ av byggnader.
  • Gästgivargården vittnar om samfärdsel och kommunikation i länet i äldre tider och dess funktion som tingshus tillför ett kulturhistoriskt mervärde.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Adress: Åbyvägen 9, Östervåla
Kommun: Heby
Socken:
Byggt: 1795
Ägare: Östervåla Gästgiveri AB
Skyddsår: 1990
Skyddsform: Byggnadsminne enligt kulturmiljölagen (KML)

Översiktskarta över byggnadsminnet Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Detaljkarta över byggnadsminnet Pdf, 459.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslutet om byggnadsminne, med skyddsbestämmelser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Byggnadsantikvarier (kulturmiljöenheten)

Telefon (växel): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss