Griggebo såg

Griggebo såg uppfördes omkring år 1850 och har en väl bevarad vattenhjulsdriven ramsåg.

Sågen är byggd i en enkel träkonstruktion, som vilar på en stensockel är mycket välbevarad med inredning och maskineri intakt. Den har bland annat en ursprunglig sump, eller ränna, och en dammanläggning av trä.

Med vattnets hjälp

Den första ramsågen i Griggebo från omkring 1850 byggdes av Erik Bengtsson i Gunnarsbo och klarade att såga åtta stockar per dygn. På 1870-talet bytte sågen ägare och en ny såg och ett nytt vattenhjul med större kapacitet byggdes. Den nuvarande ramen sattes in på 1930-talet.

Omkring år 1880 införskaffades även ett nytt vattenhjul till sågen, som gav en kraft av ungefär 40 hästkrafter. Vattenhjulet drev också en kvarn, som tidigare låg i anslutning till sågen. Vattenkraften kom från stora myrmarker längs vägen mellan Lövsta och Skärplinge. Vattnet passerade genom många myrar, för att till slut samlas i en mosse, vilken fungerade som vattenreservoar. Eftersom mossen var uppdämd slåttermark, fick den inte dämmas under skördetiden.

Nedläggning

Griggebo såg klarade under sina glansdagar av att såga nästan allt virke åt bönderna i Hållnäs och Österlövsta, samt en del för export. Det fanns inga andra sågar i trakten, förutom de som ägdes av bruken i Lövsta och Åkerby. Verksamheten pågick fram till 1948, då sågen lades ned. En orsak till att verksamheten upphörde, var att Griggebo inte kunde konkurrera med de nya cirkelsågarna. Sågen donerades 1953 till Hållnäs hembygdsförening, som alltjämt äger den.

På 1970-talet konstaterades att sågen var förfallen och i stort behov av upprustning. Åren kring 1980 rustades sågen grundligt. Då gjöts en ny stengrund och taket täcktes med ett nytt spåntak.

Varför är Griggebo såg byggnadsminne?

Alla byggnadsminnen har skyddsbestämmelser som utgår från de kulturhistoriska värdena, det vill säga de värden som bedömts vara viktigt att värna och vårda för framtiden. För Griggebo såg handlar det framför allt om att:

  • Griggebo såg är ett välbevarat exempel på en kategori vattendrivna sågar som tidigare varit vanliga i Uppland. Som helhet utgör anläggningen ett dokument över det sena 1800-talets småskaliga landsbygdsindustri som haft stor betydelse för den omkringliggande landsbygden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Adress: Nordost om Tierp
Kommun: Tierp
Socken: Hållnäs
Byggt: 1850-talet
Ägare: Hållnäs hembygdsförening
Skyddsår: 1982
Skyddsform: Byggnadsminne enligt kulturmiljölagen (KML)

Översiktskarta över byggnadsminnet Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Detaljkarta över byggnadsminnet Pdf, 698.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslutet om byggnadsminne, med skyddsbestämmelser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Byggnadsantikvarier (kulturmiljöenheten)

Telefon (växel): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss