Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Gimo bruk

Gimo bruk räknar sin historia från år 1615. Då anlade Kronan en hytta här. Efter en tid utarrenderades verksamheten till Willem de Besche och Louis de Geer.

Louis de Geer fick sedan han adlats, tillstånd att inköpa sina arrenderade bruk Gimo, Österby och Lövsta. Under de Geers ledning utvecklades anläggningen i Gimo till ett järnbruk med både masugn och hammare. Den de Geerska släkten kom att äga bruket till 1756, då det förvärvades av affärsmännen John Jennings och Robert Finlay.

Louis De Geer (Svenskt biografiskt lexikon, Riksarkivet) Länk till annan webbplats.

Omvandlingen

Robert Finlay som så småningom blev ensam ägare till bruket gav i uppdrag åt arkitekten Jean Eric Rehn att göra en generalplan för hela bruket och utarbeta ritningar till en ny herrgård. Rehns uppdrag kvarstod även sedan Finlay år 1764 sålt bruket till köpmannen Jean Henri Le Febure. Rehn valde att till stor del utgå från brukets befintliga bebyggelse och placerade herrgården på den plats där fogdegården tidigare legat.

Robert Finlay (Svenskt biografiskt lexikon, Riksarkivet) Länk till annan webbplats. 

År 1767, samma år som Le Febure avled, stod anläggningen färdig. En huvudbyggnad med gårdsplan, inramad av två flyglar, uppförda samtidigt med herrgården. Mitt emot herrgården på andra sidan vägen finns stall- och vagnslider, inrymda i halvmåneformade byggnader. Dessa och de två orangerierna strax bakom herrgården är samtida med huvudbyggnaden.

Inspektorsbostad

Ett stycke väster om herrgården ligger inspektorsbostaden, som uppfördes i början av 1700-talet. Den byggdes om och till på 1760-talet, då även dess flyglar tillkom. I närheten av inspektorsbostaden ligger också det gamla kassörskontoret, uppfört vid 1800-talets mitt, samt ett brygghus från 1700-talets första hälft. Arbetarbostäderna längs bruksgatan uppfördes på 1780-talet, men byggdes om på 1880-talet.

Under 1800-talet blev det kärvare tider för många järnbruk och i Gimo koncentrerades mer och mer av verksamheten till skogsbruket. Driften vid masugnen upphörde helt 1936, då Korsnäs AB tog över bruket. Herrgården används sedan många år som kurs- och konferensgård.

Varför är Gimo bruk byggnadsminne?

Alla byggnadsminnen har skyddsbestämmelser som utgår från de kulturhistoriska värdena, det vill säga de värden som bedömts vara viktigt att värna och vårda för framtiden. För Gimo bruk handlar det framför allt om att:

  • Gimo bruk anses vara en av landets mest enhetliga och i sin helhet både exteriört och interiört bäst bevarade herrgårdsanläggningar med flyglar, stallängor, orangerier och bevarat inredningsmåleri, och ett av Jean Eric Rehns främsta verk.
  • Herrgårdsanläggningen bildar tillsammans med övriga byggnader i bruksområdet en helhetsmiljö som minner om en kultur- och industrihistoriskt viktig epok i länets historia.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Adress: Gimo
Kommun: Östhammar
Socken: Skäfthammar
Byggt: 1760-talet och senare
Arkitekt: Jean Eric Rehn
Ägare: Hotellexperten Günther Schneider AB
Skyddsår: 1995
Skyddsform: Byggnadsminne enligt kulturmiljölagen (KML)

Översiktskarta över byggnadsminnet Pdf, 1.8 MB.

Detaljkarta över byggnadsminnet Pdf, 3.2 MB.

Beslutet om byggnadsminne, med skyddsbestämmelser Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Byggnadsantikvarier (kulturmiljöenheten)

Telefon (växel): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss