Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Engelska parken i Söderfors bruk

I anslutning till Söderfors bruk uppfördes under 1700-talets slut och början av 1800-talet i tidens anda en park av engelsk typ.

Parken anläggs

Den engelska parken är en av trädgårdskonstens huvudinriktningar, uppkommen som namnet antyder, med det engelska pastorala beteslandskapet som bakgrund och med renässansens landskapsmåleri som främsta inspirationskälla. Intryck hämtades även från den kinesiska palatsträdgården. Den engelska parken utvecklades under andra delen av 1700-talet, delvis som reaktion mot den franska barockens formspråk. Till Sverige kom den engelska parken i slutet av 1770-talet. Arkitekten Fredrik Magnus Piper hörde till dem som skapade våra förnämsta parker i denna stil som exempelvis parkerna vid Drottningholm och Haga.

Den engelska parken gav också uttryck för upplysningstidens tankar och filosofi. Brukspatron Adolf Ulric Grill på Söderfors bruk var influerad av dessa idéer. Grill hade vid resor i England studerat engelska parkanläggningar och gjort egna ritningar till en park i Söderfors. Det är inte klarlagt i vilken utsträckning Grill anlitade någon arkitekt vid anläggandet av parken eller dess byggnader. Parken började anläggas redan år 1784, även om år 1795 brukar räknas som parkens anläggningsår. Hela parkanläggningen utgick från den speciella natur som nejden kring Dalälven erbjöd. Med ganska få ingrepp och omdaningar kunde Grill här utforma en anläggning i tidens anda och med stark personlig prägel.

Man började gräva kanaler som fortfarande kan spåras och man uppförde även ett lusthus som sedan länge är borta. Från Strömgatan till parken ledde tidigare en lindallé upp mot den kulle där lusthuset låg, inramat av björkar och syrener. Ned mot älven nyplanterades träd. Genom parken slingrade sig grusade gångar och över kanalen byggdes en välvd träbro, den så kallade Rundbron.

Templet byggs

Efter förebild av Theseus-templet i Aten började Grill år 1795 att uppföra det grekiska tempel som fortfarande ger parken dess särprägel. Templet är helt öppet med två rader av doriska kolonner på var långsida. Ursprungligen fanns även en musikestrad och låga bänkar i templet. Det är idag inte känt om någon arkitekt var anlitad vid detta arbete. Templet stod färdigt år 1797. Samma år restes även ett monument över Grills mor Anna Johanna Grill d.ä. Monumentet, av gjutjärn och i sengustaviansk stil, stod nära stranden. Som en följd av Dalälvens reglering har det flyttats till en plats nära templet.

Redan åren 1803-1804 reparerades templet. Man bytte ut de tidigare pelarna av trä mot kolonner, murade i tegel och putsade.

Varför är Engelska parken i Söderfors bruk byggnadsminne?

Alla byggnadsminnen har skyddsbestämmelser som utgår från de kulturhistoriska värdena, det vill säga de värden som bedömts vara viktigt att värna och vårda för framtiden. För Engelska parken i Söderfors bruk handlar det framför allt om att:

  • Parken, på sin tid märklig och uppmärksammad, har bibehållit sin ursprungliga karaktär med för tiden typiska växtsortiment och slingrande gångar, samt de flesta av parkens tillbehör kvar såsom det grekiska templet, stengrottan och flera minnesstenar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Adress: Söderfors bruk
Kommun: Tierp
Socken: Söderfors
Byggt: Början av 1800-talet
Ägare: Tierps kommun
Skyddsår: 1998
Skyddsform: Byggnadsminne enligt kulturmiljölagen (KML)

Översiktskarta över byggnadsminnet Pdf, 1.6 MB.

Detaljkarta över byggnadsminnet Pdf, 2.8 MB.

Beslutet om byggnadsminne, med skyddsbestämmelser Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Byggnadsantikvarier (kulturmiljöenheten)

Telefon (växel): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss