Ekolsunds värdshus

Vid den gamla landsvägen mellan Enköping och Stockholm och nära Hjälstavikens sund ligger Ekolsunds värdshus. På 1700-talet kunde det erbjuda resande mat och logi. Dessutom var det postkontor.

Ekolsunds värdshus ligger bara cirka 150 meter från slottet och har tillhört Ekolsunds gods. Värdshuset uppfördes troligen på 1770-talet enligt anvisningar av dåvarande ägaren till Ekolsunds slott, Gustav III. Möjligen fanns det ett övernattningsställe på platsen för det nuvarande värdshuset redan på 1630-talet. Huset är byggt i timmer och vitputsat.

Gustav III:s värdshus

Den byggnad som Gustav III lät uppföra innehöll förutom värdshus också det kungliga postkontoret. Huset fungerade som en serviceinrättning för kungen, hans stab och för de människor som färdades på landsvägen. Postkontoret upphörde, när järnvägen drogs fram ungefär hundra år senare. Då flyttades verksamheten ner till byn Ekolsund intill järnvägen. Värdshusets gäster bodde huvudsakligen i husets bottenvåning, i nio rum grupperade kring en korridor. Här finns också det ursprungliga värdshusköket. Husets källare är murad i höga tegelvalv och mitt på golvet finns en stenskodd brunn. Den förser fortfarande huset med friskt vatten.

Verksamheten upphör

På 1800-talet genomfördes moderniseringar och byggnadens frontespis (uppskjutande mittparti) tillkom. Värdshusverksamheten upphörde så småningom. År 1994 genomfördes en omfattande upprustning av byggnaden. Huset fungerar i dag åter som värdshus och tillhör Ekolsunds slott.

Varför är Ekolsunds värdshus byggnadsminne?

Alla byggnadsminnen har skyddsbestämmelser som utgår från de kulturhistoriska värdena, det vill säga de värden som bedömts vara viktigt att värna och vårda för framtiden. För Ekolsunds värdshus handlar det framför allt om att:

  • Väsentliga delar av byggnaden har till sitt yttre, men också exempelvis planlösningen och köket, bevarats i stort sett intakt.
  • Värdshuset tillsammans med slottsanläggningen utgör en värdefull helhetsmiljö. 
  • Byggnaden minner om samfärdsel och kommunikation utmed det förindustriella vägnätet före järnvägens tid.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Adress: Cirka en mil öster om Enköping
Kommun: Enköping
Socken: Husby-Sjutolfta
Byggt: Troligen på 1770-talet
Ägare: Privat ägo. Fungerar idag som värdshus
Skyddsår: 1985
Skyddsform: Byggnadsminne enligt kulturmiljölagen (KML)

Översiktskarta över byggnadsminnet Pdf, 2 MB.

Detaljkarta över byggnadsminnet Pdf, 1 MB.

Beslutet om byggnadsminne, med skyddsbestämmelser Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Byggnadsantikvarier (kulturmiljöenheten)

Telefon (växel): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss