Zoologen och Paleontologen (kvarteret Lagerträdet)

Zoologen och Paleontologen hör till de yngsta exemplen i Uppsala på monumental institutionsarkitektur. I byggnaderna finns Evolutionsmuseet med sina unika samlingar av bland annat djur, mineraler och fossiler.

Zoologen och Paleontologen i kvarteret Lagerträdet i stadsdelen Kåbo uppfördes under 1900-talet första hälft. I slutet av 1950-talet och början av 1960-talet tillkom ytterligare institutionsbyggnader för ämnena geografi, geologi och limnologi. Zoologen och Paleontologen inrymmer idag Evolutionsbiologiskt centrum. Verksamheten är både forskningsinriktad och publik. Mellan de båda institutionsbyggnaderna utbreder sig en stor öppen gräsyta, som också ingår i byggnadsminnet. De flankerande byggnaderna i rött tegel från 1950- och 1960-talen ingår inte i byggnadsminnet men bidrar till detta institutionsområdes helhetsmiljö.

Zoologen

1917 lämnade Zoologiska institutionen sina gamla lokaler i Gustavianum för att flytta in i den nybyggda institutionsbyggnaden på Villavägen 9. Huset är byggt i en klassicerande stil med rundade hörn och fasader indelade av vertikala band (lisener) och entréportal av sandsten. Arkitekter var Ture Stenberg och Victor Holmgren. De nya lokalerna erbjöd moderna laboratorieutrymmen och museisalar. Idag inrymmer byggnaden en del av Evolutionsmuseet, vars rötter går tillbaka till 1600-talet. Flera privata samlingar av naturalier, donerade till Uppsala universitet och tidigare förvarade i Gustavianum, utgör grunden till den nuvarande samlingen.

Evolutionsmuseet Länk till annan webbplats.

Paleontologen

Mitt emot Zoologen, i andra änden av kvarteret, ligger Paleontologen. Byggnaden är uppförd efter ritningar från 1929 av Axel Anderberg, arkitekten bakom Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Byggnaden är i 20-talsklassicistisk stil med putsad fasad och entréportal av kalkstensimiterad cement. 1933 kunde institutionen flytta in i sina nya lokaler. Tidigare hade föreläsningssalar, arbetsrum och samlingar varit utspridda på flera platser. Den nya byggnaden gjorde det nu möjligt för institutionen att ordna samlingarna i ett museum.

Varför är Zoologen och Paleontologen (kvarteret Lagerträdet) byggnadsminne?

Alla byggnadsminnen har skyddsbestämmelser som utgår från de kulturhistoriska värdena, det vill säga de värden som bedömts vara viktigt att värna och vårda för framtiden. För Zoologen och Paleontologen (kvarteret Lagerträdet) handlar det framför allt om att:

  • Zoologen och Paleontologen är exempel på den monumentala institutionsarkitekturen i Uppsala. Tillsammans med senare byggnader i kvarteret bildas ett enhetligt rum där byggnaderna uppförda under 1950–1960-talen underordnar sig de två monumentalbyggnaderna.
  • Zoologen och Paleontologen är en del av Uppsala universitets historia.
  • Byggnaderna har ett stort vetenskapshistoriskt intresse inte minst genom de bevarade ursprungliga museiinredningarna från 1900-talets första hälft.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Uppsala
Ägare: Akademiska Hus AB
Skyddsår:
1993, 1997
Skyddsform: Byggnadsminne enligt kulturmiljölagen (KML)

Zoologen

Adress: Villavägen 9, Uppsala
Byggt: 1916
Arkitekt: Ture Stenberg och Victor Holmgren

Paleontologen

Adress: Norbyvägen 22, Uppsala
Byggt: 1933
Arkitekt: Axel Anderberg

Översiktskarta över byggnadsminnet Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Detaljkarta över byggnadsminnet Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslutet om byggnadsminne, med skyddsbestämmelser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Byggnadsantikvarier (kulturmiljöenheten)

Telefon (växel): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss