Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vaksalaskolan

Vaksalaskolan byggdes 1925–1927 för barnen i de östra stadsdelarna i Uppsala. Byggnaden ritades av stadsarkitekten Gunnar Leche. Vaksalaskolan fick en ovanligt påkostad konstnärlig utsmyckning och blev uppmärksammad för sin arkitektur.

Många av Uppsala universitets byggnader, som till exempel nationsbyggnaderna,  och skol- och institutionsbyggnader, är arkitekturhistoriskt intressanta. Till dessa byggnader hör Vaksalaskolan. Befolkningsökningen var stor i Uppsala i början av 1900-talet och skolan byggdes för barnen i de nya stadsdelarna öster om järnvägen.

Arkitektur i 20-talsklassicism

Vaksalaskolan är uppförd i två våningar med en mittbyggnad mot Vaksala torg och med två flygelbyggnader åt söder. På var sida om mittbyggnaden finns två nischer med höga vita kolonner som markerar var flyglarna sticker ut på byggnadens södra sida. I flyglarna ligger klassrummen. Gunnar Leche gav skolan en arkitektonisk form med byggnadsdetaljer lånade från arkitekturhistorien, som till exempel grekiska meanderslingor och egyptiska kapitäl. Skolans interiör har stora arkitektoniska kvaliteter, bland dem kan nämnas korridorerna med klassrumsdörrar flankerade av kolonner, trapphusen med smidda trappräcken och gymnastiksal med kolonner och bågvalv.

Vaksalaskolan byggdes i enlighet med Ecklesiastikdepartementets (före detta utbildningsdepartementets) normalritningar för folkskolor från 1921. Man lade stor vikt vid att skolorna skulle få en tilltalande arkitektur. Skolbyggnaden med sina slammade tegelytor, sin ljusa färgskala och vitputsade detaljer kom att verka normgivande för den nya bebyggelsen som uppfördes i omkringliggande kvarter under 1920-talet.

Gunnar Leche

Gunnar Leche (1891–1954) utbildade sig till arkitekt vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm och tog examen 1915. Därefter fortsatte han med studier vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 1915–1917. Han var anställd som stadsarkitekt i Uppsala 1920–1954. Leche kom mer än någon annan arkitekt att sätta sin prägel på Uppsalas stadsbild. Som arkitekt var han skolad vid den tid då nyklassicismen kom att ersätta nationalromantiken som stilideal. Gunnar Leche har ritat stadsdelarna Tunabackar och Salabackar men även många andra hus i bland annat Luthagen, Fålhagen, Höganäs och Kungsängen.

Gunnar Leche (webbplatsen Kulturella spår i Uppsala) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varför är Vaksalaskolan byggnadsminne?

Alla byggnadsminnen har skyddsbestämmelser som utgår från de kulturhistoriska värdena, det vill säga de värden som bedömts vara viktigt att värna och vårda för framtiden. För Vaksalaskolan handlar det framför allt om att:

  • Skolan med sin monumentala prägel och sin placering vid ena änden av Vaksala torg är en av de få märkesbyggnaderna i staden utanför den akademiska sfären.
  • Skolan med sin påkostade och genomarbetade utformning exteriört och interiört räknas till den svenska 20-talsklassicismens mest framstående byggnadsverk.
  • Skolan är ritad av stadsarkitekt Gunnar Leche, som var en av stadens mest tongivande arkitekter. Vaksalaskolan var den första stora byggnad i Uppsala som han ritade.
  • Vaksalaskolan bildar en monumental fond till Vaksala torg, ett av de till ytan största torgen i Sverige.
  • Skolans arkitektur blev normgivande för omkringliggande bebyggelse och är därmed avgörande för förståelse av stadsdelens utseende.
  • Skolan bidrog till att höja statusen i stadsdelarna öster om, ”på andra sidan”, järnvägen.
  • Skolan är en viktig symbol för stadens kommunala omsorg och en del av skolväsendets historia i Uppsala.
  • Vaksalaskolan vittnar om den kraftiga befolkningsökningen och inflyttningen till Uppsala i början av 1900-talet.
  • Skolan är det första bygge i Uppsala som genomfördes av storbyggmästaren Anders Diös, en man som betytt mycket i stadens bebyggelseutveckling.
  • Många uppsalabor har själva varit elever vid skolan som därmed rymmer många personliga minnen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Adress: Vaksala torg, Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken:
Byggt: 1925–1927
Arkitekt:  Gunnar Leche
Ägare: Uppsala kommun, Skolfastigheter
Skyddsår:
2001
Skyddsform: Byggnadsminne enligt kulturmiljölagen (KML)

Översiktskarta över byggnadsminnet Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Detaljkarta över byggnadsminnet Pdf, 801.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslutet om byggnadsminne, med skyddsbestämmelser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Byggnadsantikvarier (kulturmiljöenheten)

Telefon (växel): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss