Flottsunds fyr

Flottsunds fyr uppfördes 1929, vid inloppet till Fyrisån från Ekoln för att säkra angöringen av Fyrisån och Uppsala hamn.

Flottsunds fyr uppfördes som en cirka sex meter hög järnkonstruktion i fackverksteknik på ett stenfundament. Fyrapparaten, av system AGA-Dalén med linsapparat, drevs med acetylengas. Under 1930-talet elektrifierades många större fyrar och i början av 1980-talet började Sjöfartsverket bygga om sina gasdrivna fyrar till att drivas med solceller. Dessa ändringar berörde aldrig Flottsunds fyr.

I början av 1990-talet släcktes fyren och förföll. Men 1995–1996 renoverades den och togs åter i bruk. Idag lyser den under båtsäsongen mellan april och oktober, fortfarande driven av acetylengas.

Varför är Flottsunds fyr byggnadsminne?

Alla byggnadsminnen har skyddsbestämmelser som utgår från de kulturhistoriska värdena, det vill säga de värden som bedömts vara viktigt att värna och vårda för framtiden. För Flottsunds fyr handlar det framför allt om att:

  • Flottsunds fyr är unik i sitt slag då den är bevarad i ursprungligt utförande på ursprunglig plats och med ursprunglig teknik.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Adress: Vid inloppet till Fyrisån
Kommun: Knivsta
Socken: Alsike
Byggt: 1929
Ägare: Uppsala kommun
Skyddsår: 2008
Skyddsform: Byggnadsminne enligt kulturmiljölagen (KML)

Översiktskarta över byggnadsminnet Pdf, 2.2 MB.

Detaljkarta över byggnadsminnet Pdf, 335.4 kB.

Beslutet om byggnadsminne, med skyddsbestämmelser Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Byggnadsantikvarier (kulturmiljöenheten)

Telefon (växel): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss