Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kvarteret Kemikum

Sedan 1800-talet har universitetet kraftigt expanderat. Verksamheten har vuxit och det har också behovet av nya byggnader och lokaler. Kvarteret Kemikum är ett tidigt exempel på hur universitetet gradvis har flyttat ut ur sina lokaler i stadskärnan.

I kvarteret Kemikum finns tre byggnadsminnen: Före detta Philologicum, gamla Kemicum och gamla Fysicum. De är alla exempel på sin tids monumentala institutionsbyggnader. Universitetet fick med dessa institutioner en välbehövlig modern anläggning med föreläsningssalar, laboratorier, arbetsrum och verkstadslokaler, allt bakom representativa och vackra fasader, omgärdade av parker. Husen är byggda för att praktiskt fungera för utbildning och forskning men är också symbolladdade monument över lärdomsstaden. I dag har de naturvetenskapliga institutionerna lämnat byggnaderna. Här finns nu institutioner inom teologi, humaniora och samhällsvetenskap samt The Svedberg-laboratoriet (ingår inte byggnadsminnet).

Före detta Philologicum

På Thunbergsvägen 3B, vid Engelska parken, ligger före detta Philologicum (byggnad 59:1 på kartan). Philologicum uppfördes för de kemiska och fysiska institutionerna men kom senare att upplåtas för de språkvetenskapliga institutionerna och fick då namnet Philologicum. Byggnaden uppfördes 1859 (osignerade ritningar) och är därmed den äldsta av de tre institutionsbyggnaderna i området. Samma år flyttade den Kemiska institutionen från sina gamla lokaler vid Västra Ågatan, i kvarteret Munken, till det nybyggda Kemicum (det vill säga Philologicum). Vid sidan av biblioteket Carolina var före detta Philologicum universitetets största anläggning fram till dess att universitetshuset stod färdigt på 1880-talet. Den drivande kraften bakom byggnationen var kaptenen och professorn Lars Fredrik Svanberg. Byggnaden kom därför att gå under namnet ”kemiska kasernen”.

Gamla Kemicum

Arkitekten Ture Stenbergs första arbete i Uppsala var att, på uppdrag av universitetet, ta fram ritningar för en ny kemisk intuition (byggnad 59:3 på kartan) intill den gamla (det vill säga före detta Philologicum). Det blev en byggnad i franskklassicistisk 1700-tals stil. Ovanför entrén finns tre byster av mycket framstående svenska kemister och forskare, såsom Torbern Bergman, Jöns Jacob Berzelius, Carl Wilhelm Scheele - alla med koppling till Uppsala universitet. Den Kemiska sektionen består idag av Institutionen för kemi vid Biomedicinskt centrum och Institutionen för kemi vid Ångströmlaboratoriet.

Ture Stenberg (Svenskt biografiskt lexikon, Riksarkivet) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gamla Fysicum

På Thunbergsvägen 3P ligger gamla Fysicum (byggnad 59:6 på kartan). Ritningarna till Fysicum var först framtagna av arkitekt Ernst Stenhammar men omarbetades senare av arkitekten Ture Stenberg. Byggnaden får sin karaktär av en fritt tolkad 1600-talsdekor i sandsten. År 1909 flyttade fysiska institutionen in i byggnaden. Fysicum var på sin tid mycket modernt och innehöll lokaler för avancerad forskning. I tornet kunde man bland annat studera solstrålningen. År 2010 bildades institutionen för fysik och astronomi genom en sammanslagning av institutionen för fysik och materialvetenskap och institutionen för fysik och astronomi.

Varför är Kvarteret Kemikum byggnadsminne?

Alla byggnadsminnen har skyddsbestämmelser som utgår från de kulturhistoriska värdena, det vill säga de värden som bedömts vara viktigt att värna och vårda för framtiden. För Kvarteret Kemikum handlar det framför allt om att:

  • De tre institutionsbyggnadernas arkitektoniska uttryck skapar tillsammans en helhetsmiljö, en provkarta på de historiserande och nationalromantiska inslag som tidens monumentala institutionsbyggnader förväntades var utrustade med.
  • Byggnaden Phililogicum är en av de första stora institutionsbyggnader som universitetet uppförde utanför stadskärnan. Den gavs medvetet en framträdande placering som pendang till Carolina Rediviva i Engelska parken.
  • Vid utbyggnaderna i kvarteret har byggnaden Philologicum lämnats orörd, fram till nu, vilket har varit en viktig förutsättning för byggnadens monumentala verkan.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Philologicum

Adress: Thunbergsvägen 3B
Byggt: 1859
Arkitekt: Osignerad ritning

Kemicum

Adress: Thunbergsvägen 3E
Byggt: 1904
Arkitekt: Ture Stenberg

Fysicum

Adress: Thunbergsvägen 3P
Byggt: 1909
Arkitekt: Ernst Stenhammar, omarbetade av Ture Stenberg


Kommun: Uppsala
Ägare: Uppsala Akademiförvaltning
Skyddsår: 1993, 1997
Skyddsform: Byggnadsminne enligt kulturmiljölagen (KML)

Översiktskarta över byggnadsminnet Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Detaljkarta över byggnadsminnet Pdf, 833.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslutet om byggnadsminne, med skyddsbestämmelser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Byggnadsantikvarier (kulturmiljöenheten)

Telefon (växel): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss