• Eldningsförbud i hela Uppsala län

    Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat att eldningsförbud gäller i hela Uppsala län, från torsdagen den 11 maj 2023 klockan 15.00. Förbudet gäller tillsvidare. The County Administrative Board has decided on a fire ban in Uppsala county, from 3 pm on May 11th 2023, valid until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Uppsala centralstation

Uppsala centralstation är en av Sveriges äldsta stationsbyggnader. Som alla stationsbyggnader är Uppsala centralstation ett stadens mottagningsrum, en plats för människors möten och avsked.

I november 1853 fattade Sveriges Riksdag beslut om bygget av ett statligt finansierat nät av stambanor i Sverige. Bibanorna skulle däremot byggas av privata företag. År 1855 utsågs Nils Ericson (1802–1870) som chef för arbetet. År 1862 öppnades Västra stambanan mellan Stockholm och Göteborg. Resan tog 14 timmar. Södra stambanan mellan Stockholm och Malmö öppnades 1864. Kung Karl XV reste land och rike kring och invigde de nya stationerna med pompa och ståt. I och med tågtrafiken fick Sverige ”normaltid”, det vill säga alla klockor skulle nu visa samma tid, vilket de inte gjorde tidigare.

Nils Ericson (Svenskt biografiskt lexikon, Riksarkivet) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sträckan mellan Stockholm och Uppsala stod klar 1866. Den trafikerades till en början av tre tåg per dag i båda riktningarna och resan tog omkring två och en halv timme.

Den 19 september invigde kung Karl XV Uppsala centralstation. Stationsbyggnaden hade ritats av chefsarkitekten vid Statens Järnvägars arkitektkontor Adolf Wilhelm Edelsvärd (1824–1919). Fram till 2010, då ett nytt stationshus invigdes, ritat av Wåhlin Arkitekter, fungerade byggnaden som stationshus. Stationsbyggnaden är uppförd i en fransk-holländsk renässansstil, typisk för 1600-talets början, med branta takfall. Genom årens lopp har huset byggts om vid ett flertal tillfällen. Bland annat har den ursprungliga banhallen över spåren tagits bort. Framför centralstationen anlades, som vid många andra järnvägsstationer under det sena 1800-talet, en plantering.

Adolf Wilhelm Edelsvärd (Svenskt biografiskt lexikon, Riksarkivet) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varför är Uppsala centralstation byggnadsminne?

Alla byggnadsminnen har skyddsbestämmelser som utgår från de kulturhistoriska värdena, det vill säga de värden som bedömts vara viktigt att värna och vårda för framtiden. För Uppsala centralstation handlar det framför allt om att:

  • Byggnaden var först i en rad stationshus på samma tema, en fransk-holländsk renässansstil som Adolf Wilhelm Edelsvärd senare kom att tillämpa även för andra stationshus, bland annat de i Storvik och Linköping.
  • Stationshuset tillsammans med cykelparkering, före detta posthus, Bror Hjorthstatyn, bussterminalen och järnvägsparken utgör stadens mottagningsrum, en för alla Uppsalabor välkänd miljö med spår av olika tider.
  • Kopplingen mellan den gamla och nya stationsbyggnaden är tydlig och stationsområdet ett levande centrum för resande och mötande.
  • Stationshuset representerar tillsammans med det nybyggda resecentrum 2010 utvecklingen av stadens infrastruktur.
  • Idag har Uppsala centralstation fortfarande en del verksamhet som knyter an till resandet men även nya funktioner är på väg in i byggnaden. Byggnadens ursprungliga funktion och omgivning är fortfarande avläsbara.
  • Uppsala centralstation är, liksom alla stationsmiljöer, en plats för avsked, möten och minnen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Text

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Text

Hitta hit

Fakta

Adress: Olof Palmes Plats 6, Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken:
Byggt: 1866
Arkitekt: Adolf Wilhelm Edelsvärd
Ägare: Jernhusen
Skyddsår: 1935, 1995
Skyddsform: Byggnadsminne enligt kulturmiljölagen (KML)

Översiktskarta över byggnadsminnet Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Detaljkarta över byggnadsminnet Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslutet om byggnadsminne, med skyddsbestämmelser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Byggnadsantikvarier (kulturmiljöenheten)

Telefon (växel): 010-22 33 000