Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Änkehuset i Söderfors bruk

Änkehuset uppfördes 1776 när Anna Johanna Grill d.ä. var ägare till Söderfors. Huset var en social satsning för att förbättra bostadssituationen för brukets änkor, men även ensamstående kvinnor med barn kom att bo här.

Med sitt läge vid Dalälven cirka två mil nordväst om Tierp hade Söderfors bruk god tillgång på vattenkraft. Bruket grundades 1676 för att inledningsvis enbart tillverka ankare åt flottan. Mannen som anlade bruket var Claes Depken, sedermera adlad Anckarström. Under andra hälften av 1700-talet, då familjen Grill ägde bruket, upplevde Söderfors en blomstringsperiod. Bruket genomgick då en stor omvandling och fick sin välordnade plan. Söderfors är än idag helt präglat av järnhantering, nu genom stålframställning i moderna industribyggnader intill den gamla bruksmiljön.

Hem för fyrtio änkor

Huset är uppfört i två våningar med ett sadeltak och byggt i slaggsten, vilket var en restprodukt från järnhanteringen. Slagg var ett billigt byggnadsmaterial på bruken, men då det efter hand visade sig att slaggsten inte hade särskilt bra isolerande egenskaper, kom materialet sällan att användas till bostadsbyggande. I Enkehusets bottenvåning fanns ursprungligen fem bostadskök och på övervåningen sex. På bottenvåningen var dessutom en brygg- och bagarstuga inrymd och varje våning avdelades av två genomgående korridorer. I en reseskildring från 1816 står att läsa att fyrtio änkor bodde i huset, vilket innebar tre änkor i varje bostadskök. Intill Änkehuset uppfördes en vinkelbyggnad i slaggsten som innehöll fähus och förrådsutrymmen. Fähusets interiör är till stora delar bevarad i ursprungligt skick.

Ålderdomshem

Änkehuset behöll sin funktion till 1916, då ett kommunalt ålderdomshem inrättades på bruket. Byggnaden blev så småningom ombyggd för arkivändamål och inrymde denna verksamhet fram till 1993.

Varför är Änkehuset i Söderfors bruk byggnadsminne?

Alla byggnadsminnen har skyddsbestämmelser som utgår från de kulturhistoriska värdena, det vill säga de värden som bedömts vara viktigt att värna och vårda för framtiden. För Änkehuset i Söderfors bruk handlar det framför allt om att:

  • Änkehuset har ett stort kultur- och socialhistoriskt värde, då det påminner om den omsorg brukspatronerna ofta visade mot brukets arbetare och deras familjer.
  • Även om Änkehuset ligger ett stycke utanför den övriga bruksbebyggelsen och inte kom att ingå i byggnadsminnet Söderfors bruk, utgör byggnaden funktionsmässigt en del i den helhet som ett bruk består av.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Adress: Söderfors bruk
Kommun: Tierp
Socken: Söderfors
Byggt: 1776
Ägare: Söderfors hembygdsförening
Skyddsår: 1995
Skyddsform: Byggnadsminne enligt kulturmiljölagen (KML)

Översiktskarta över byggnadsminnet Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Detaljkarta över byggnadsminnet Pdf, 350 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslutet om byggnadsminne, med skyddsbestämmelser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Byggnadsantikvarier (kulturmiljöenheten)

Telefon (växel): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss