Lars-Larsgården i Munga

År 1762 drabbades Munga av en stor brand som ödelade byn. Vid uppbyggnadsarbetet i slutet av 1700-talet var Lars-Larsgården en av de gårdar som återuppfördes.

Lars-Larsgården ligger i Munga några kilometer utanför Tierp. Munga har ursprungligen bestått av två byar, Norr-Munga och Sör-Munga, som tillsammans utgjort en av Upplands största byar. Vid uppbyggnadsarbetet i slutet av 1700-talet, efter branden 1762, var Lars-Larsgården en av de gårdar som återuppfördes.

I början av 1800-talet var det vanligt, att välbeställda bönder ville manifestera sitt välstånd genom praktfulla boningshus. Så gjorde också dåvarande ägaren till Lars-Larsgården, Lars Tomsson, som på 1810-talet byggde på sitt hus med en våning. Under slutet av 1800- och början av 1900-talet genomfördes tillbyggnader i etapper på husets baksida. Huset är byggt i timmer, klätt med panel och målat i falurött.

Målningar

Lars Tomsson anlitade vid tillkomsten av den övre våningen målaren Hans Wikström, till att utföra väggdekorationer i övervåningens sal, gästkammare och trappstuga. Hans Wikström var bonde och kolare, men samtidigt en flitigt anlitad rumsdekoratör på gårdar i Gästrikland och Norduppland i början av 1800-talet. Av Hans Wikströms stora produktion finns en del bevarat på museer, men även på ursprunglig plats ute i gårdarna. Målningarna i huvudbyggnaden på Lars-Larsgården är utförda med limfärg på linneväv, som pluggats fast i väggen. I salen har väggarna täckts med målade marmorimitationer i ljusa färger. Längs taklisten löper en fris med blommor och medaljonger med miniatyrmålningar, som skildrar det samtida folklivet och berättelser ur bibeln. I gästkammaren, även kallad jungfrukammaren, har de stora målningarna starka färger, med motiv hämtade ur bibeln och samtiden. Här finns den i litteraturen ofta avbildade målningen som föreställer den svåra storm, som drabbade Gästrikland och Norduppland år 1795.

Varför är Lars-Larsgården i Munga byggnadsminne?

Alla byggnadsminnen har skyddsbestämmelser som utgår från de kulturhistoriska värdena, det vill säga de värden som bedömts vara viktigt att värna och vårda för framtiden. För Lars-Larsgården i Munga handlar det framför allt om att:

  • Lars-Larsgården är, trots byns brand och utflyttning av en del gårdar, en central del i en välbevarad radby med gårdar av centralsvensk typ, där mangård och fägård är klart åtskilda.
  • Lars-Larsgården med dess målningar och i övrigt välbevarade interiörer har ett stort kulturhistoriskt värde, som ett exempel på en påkostad uppländsk bondemiljö av den kände allmogemålaren Hans Wikström.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Byggnadsantikvarier (kulturmiljöenheten)

Telefon (växel): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss