Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Åkerby bruks klockstapel

Klockstapeln i Åkerby byggdes år 1739 och restes på en central plats vid bruksgatan, där den markerade arbetstiderna.

Åkerby bruk ligger i Österlövsta socken cirka två mil nordost om Tierp. Klockstapeln är i huvudsak klädd med rödfärgad panel och med spåntäckt huv. Klockstapeln kröns av en vindflöjel, i vilken byggåret 1739 är inskrivet. Förutom klockstapeln är en stor del av brukets övriga bebyggelse bevarad.

Brukets ägare

Kring gruvorna i Dannemora uppstod på sin tid många välkända järnbruk som Lövsta, Österby och Söderfors, men även mindre kända bruk som exempelvis Åkerby. År 1638 anlades Åkerby bruk av handelsmannen Henrik Lemmens. Genom köp år 1699 av landshövding Charles de Geer kom Åkerby under Lövsta bruk, och ingick därmed i Lövsta fideikommiss. När de Geer tog över bruket, fanns i Åkerby både masugn och hammarsmedja och dessutom ett ganska omfattande jordbruk. Släkten de Geer kom att äga bruket ända till det att järnframställningen upphörde i Åkerby år 1883.

Nya produkter

Under 1700-talet infördes brännstålstekniken i Sverige. Den nya tekniken hade utvecklats i England i början av 1700-talet och skulle komma att innebära ett uppsving för den svenska ståltillverkningen. Åkerby var ett av de första bruk som anlade en brännstålsugn. Totalt uppfördes tre ugnar i Åkerby och stålet var av mycket god kvalitet. Åkerbystålets marknad var huvudsakligen Uppland och det användes bland annat tillsammans med Lövstas stångjärn vid tillverkning av gevärspipor i Norrtälje faktori.

Rysshärjningar

Sommaren år 1719 blev ödesdiger för Åkerby och många andra bruk och byar i Uppland. I det stora nordiska krigets slutskede anföll ryssarna den svenska ostkusten, för att på tsarens order härja och bränna så mycket som möjligt. När Åkerby bruk brändes ned den 26 juli, förstördes masugn, hammarsmedja, mjöl- och sågkvarn samt nio bondgårdar. Åren efter ryssarnas härjning återuppbyggdes Åkerby. Det är troligt att när klockstapeln uppfördes, var det som en symbolisk avslutning på återuppbyggnaden.

Varför är Åkerby bruks klockstapel byggnadsminne?

Alla byggnadsminnen har skyddsbestämmelser som utgår från de kulturhistoriska värdena, det vill säga de värden som bedömts vara viktigt att värna och vårda för framtiden. För Åkerby bruks klockstapel handlar det framför allt om att:

  • Åkerby bruks klockstapel är med sin utformning mycket representativ för uppländska klockstaplar.
  • Klockstaplar vid bruken erinrar om en tid då allt arbete och liv styrdes av klangen från klockorna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Adress: Åkerby bruk
Kommun: Tierp
Socken: Österlövsta
Byggt: 1739
Ägare: Österlövsta hembygdsförening
Skyddsår: 1983
Skyddsform: Byggnadsminne enligt kulturmiljölagen (KML)

Översiktskarta över byggnadsminnet Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Detaljkarta över byggnadsminnet Pdf, 427.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslutet om byggnadsminne, med skyddsbestämmelser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Byggnadsantikvarier (kulturmiljöenheten)

Telefon (växel): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss