Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Harbonäs

Herrgården Harbonäs ligger på en udde i sjön Tämnaren. Namnet var ursprungligen Näs, som i äldre tider var ordet för just udde.

Motsägelsefulla uppgifter antyder att den nuvarande huvudbyggnaden med sitt karaktäristiskt höga valmade tak skulle ha tillkommit redan på 1630-talet. Detaljer i takkonstruktionen tyder dock på att den nuvarande huvudbyggnadens utseende härrör från 1700-talet då herrgården kom i släkten von Knorrings ägo. I samband med ombyggnaden förstorades fönstren i bottenvåningen, och fasaderna reveterades (putsades) och målades vita.

Herrgården byggdes åter om på 1800-talet då fönstren fick det nuvarande utseendet, och fasaderna kläddes med vitmålad stående panel. Panelen blev kvar till år 1914 då byggnaden åter putsades.

Varför är Harbonäs byggnadsminne?

Alla byggnadsminnen har skyddsbestämmelser som utgår från de kulturhistoriska värdena, det vill säga de värden som bedömts vara viktigt att värna och vårda för framtiden. För Harbonäs handlar det framför allt om att:

  • Gårdens huvudbyggnad utgör med sitt höga valmade tak ett sällsynt väl bevarat exempel på en för svenska herrgårdar vanlig byggnadstyp. Den skiljer sig från flertalet andra herrgårdsbyggnader där de ursprungliga höga takfallen i enlighet med rokokons och nyklassicismens mode ersattes av brutna tak med låga takfall.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss