Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Regnellianum

Regnellianum uppfördes med hjälp av pengar från Uppsala universitets främsta donator under 1800-talet, läkaren Anders Fredrik Regnell. Huset byggdes för dåvarande institutionerna för de medicinska ämnena fysiologi och patologi.

Under 1800-talet växte verksamheten vid Uppsala universitet och en rad nya byggnader uppfördes för universitetet och för studentlivet. En av dessa byggnader är Regnellianum som ligger vid Slottsgränd 3. Byggnaden ritades av stadsarkitekten Carl Axel Ekholm (1845–1932) och uppfördes 1891–1992. Fram till 1968 användes Regnellianum av fysiologiska och patologiska institutionen. Därefter gjordes en större ombyggnad för att anpassa huset till teologiska institutionens behov.

Läkaren, botanisten, donatorn Anders Fredrik Regnell

Läkaren Anders Fredrik Regnell (1807–1884) studerade medicin i Uppsala och blev medicine doktor 1836. På grund av en lungsjukdom emigrerade han till Brasilien 1840. Han bosatte sig i Caldas och startade där en framgångsrik läkarpraktik. För inkomsterna köpte han mark och kaffeodlingar. Regnell blev med tiden mycket förmögen och började efterhand donera stora summor till olika vetenskapliga ändamål i Sverige. Uppsala universitet fick omkring 580 000 kronor totalt, vilket skulle motsvara cirka 33,5 miljoner kronor i dagens värde. En del av donationerna finansierade uppförandet av Regnellianum. En av anledningarna till att han donerade pengar till Uppsala universitet var att han hade fått en rapport om att läkarutbildningen i Uppsala var hotad. Sedan mitten av 1820-talet hade en strid rasat mellan de medicinska fakulteterna i Uppsala och Lund och det nya Karolinska Institutet i Stockholm, om medlen för den medicinska utbildningen i landet. Regnells donation för den fysiologiska institutionen i Uppsala bidrog till att säkerställa läkarutbildningen i staden.

Anders Fredrik Regnell (uppsats från Uppsala universitet av Bo S. Lindberg) Länk till annan webbplats.

Varför är Regnellianum byggnadsminne?

Alla byggnadsminnen har skyddsbestämmelser som utgår från de kulturhistoriska värdena, det vill säga de värden som bedömts vara viktigt att värna och vårda för framtiden. För Regnellianum handlar det framför allt om att:

  • Med en bibehållen putsarkitektur i nyrenässans, typisk för det sena 1800-talets institutionsarkitektur, och med sin oförändrade volym har huset ett stort arkitekturhistoriskt värde.
  • Med sin trädgård utgör byggnaden tillsammans med andra närbelägna institutions- och nationsbyggnader en del av den karaktäristiska miljön vid Trädgårdsgatan.
  • Regnellianum är en viktig del i Uppsalas universitets och den medicinska fakultetens historia. Den erinrar om en av universitetets stora donationer.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Adress: Slottsgränd 3, Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken:
Byggt: 1891–1892
Arkitekt: Carl Axel Ekholm
Ägare: Uppsala Akademiförvaltning
Skyddsår: 1993, 2010
Skyddsform: Byggnadsminne enligt kulturmiljölagen (KML)

Översiktskarta över byggnadsminnet Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Detaljkarta över byggnadsminnet Pdf, 859.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslutet om byggnadsminne, med skyddsbestämmelser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Byggnadsantikvarier (kulturmiljöenheten)

Telefon (växel): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss