Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kartans möbelsnickeri

En röd 1,5-plans träbyggnad med vita knutar, tegeltak och källare. Huset står intill en stenklädd vattenfåra.

Kartans möbelsnickeri och vattenvägar sedda mot norr.

Kartans möbelsnickeri utgör en viktig del av ett kulturarv med lokal särprägel, det hantverksmässiga möbelsnickeriet i Östervålabygden.

Östervålabygden har karaktäriserats som en mellanbygd dominerad av skogsbruk, med småbruk och relativt få familjejordbruk. Jordbrukets begränsade avkastning anses ha stimulerat framväxten av binäringar som kolning och tjärbränning men också en lång hantverkstradition, dokumenterad åtminstone sedan 1500-talet, med hantverksprodukter som laggkärl och flätade korgar producerade för avsalu. Från tidigt 1800-tal och under 1900-talet kom hantverksmässig tillverkning av möbler, och då speciellt stolar, få en stor betydelse och omfattning.

Kartans möbelsnickeri uppfördes efter 1917 och ligger cirka tre kilometer norr om Östervåla samhälle, efter ett äldre vägnät som kallas Kilgränden.

Kvarn och såg

På platsen för Kartaåns fall lät innehavaren till Lindsbro och Harbonäs säterier, David Gustaf Tigerhielm, under 1800-talets första hälft uppföra en kvarn på åns östra sida. Kvarnen hade föregåtts av tidigare kvarnanläggningar på platsen. I slutet av 1800-talet uppfördes ett sågverk på åns västra sida. Kvarn och såg drevs med vattenhjul i varsin kvarnränna.

Snickeriet

År 1917 förvärvades fastigheten av snickare Georg Lindblom som rev delar av kvarnbyggnaden och uppförde en två våningar hög snickeribyggnad på platsen, större än övriga snickeribyggnader runt Kilgränd. En turbin på tio hästkrafter ersatte vattenhjulen som kraftkälla för att driva snickerimaskinerna och den försåg även närbelägna hushåll med elektricitet. År 1923 förvärvades snickeri och såg av Albert Pettersson och hans brorson Petrus Pettersson. Alberts söner övertog verksamheten på 1950-talet.

Sågen brukades fram till 1940-talets början, då byggnaden revs. Snickeriet lades ned 1997 då den sista ägaren och snickaren pensionerade sig vid 86 års ålder. Flera snickerimaskiner från 1920-talet finns bevarade i byggnaden liksom handverktyg och mallar.

Tillverkningen

Möbelsnickarna utförde i huvudsak finsnickeriet, medan ornament och bildhuggeri i allmänhet utfördes av specialiserade ornamentbildhuggare. Snickeriet levererade varor till bland annat NK, Nordiska Kompaniet. Vålamagasinen i Uppsala och Stockholm var andra beställare. Vid snickeriet tillverkades också inredning till kyrkor.

Övriga byggnader

Intill snickeribyggnaden uppförde Albert Pettersson ett bostadshus som stod klart 1938.

Varför är Kartans möbelsnickeri byggnadsminne?

Alla byggnadsminnen har skyddsbestämmelser som utgår från de kulturhistoriska värdena, det vill säga de värden som bedömts vara viktigt att värna och vårda för framtiden. För Kartans möbelsnickeri handlar det framför allt om att:

  • Kartans möbelsnickeri utgör en viktig del av ett kulturarv med lokal särprägel, det hantverksmässiga möbelsnickeriet. Snickeriet besitter såväl ett materiellt som ett immateriellt kulturhistoriskt värde och ger en bild av ett hantverksmässigt möbelsnickeris produktionsförutsättningar och produktion under ett skede på 1900-talet.
  • Skyddsvärdet omfattar även markanvändningen med Kartaån som initial kraftkälla, de stensatta kvarnrännorna i ån samt stengrunderna efter den tidigare sågen på åns västra sida.
  • Den före detta snickarbostaden med trädgård mot snickeriet utgör ett förstärkande element till helhetsmiljön och berättelsen kring möbelsnickeriet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Adress: Kartan, 3 kilometer norr om Östervåla
Kommun: Heby
Socken: Östervåla
Byggt: Efter 1917
Ägare: Östervåla hembygdsförening
Skyddsår: 2023
Skyddsform: Byggnadsminne enligt kulturmiljölagen (KML)

Karta över byggnadsminnet Pdf, 691.5 kB.

Beslutet om byggnadsminne, med skyddsbestämmelser Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Byggnadsantikvarier (kulturmiljöenheten)

Telefon (växel): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss