Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ekolsunds slott

Ekolsunds slott med anor från medeltiden har ägts av släkter som Blå, Oxenstierna och Tott. Under det sena 1700-talet var det ett av Gustav III:s favoritslott.

Ekolsunds slott utgörs av två L-formade huskroppar i två och en halv våning, Södra respektive Norra flygeln. De två flyglarna, en terrassmur med en balustrad och två svängda envåningslängor inramar en stor gårdsplan, en så kallad Cour d’honneur. Den nuvarande slottsanläggningen uppfördes under 1600- och 1700-talen, men det ursprungliga Ekolsund härstammar från 1300-talet. Då låg anläggningen ett stycke ifrån den nuvarande.

Flyglarna uppförs

Under Åke Totts tid på Ekolsund började den nuvarande Norra flygeln uppföras, sannolikt efter arkitekten Simon de la Vallées ritningar. Möjligen ingår även delar av ett äldre hus från sent 1500-tal i byggnaden. Slottsparken och den Södra flygeln påbörjades år 1661, nu med Nicodemus Tessin den äldre som arkitekt. Genom Karl XI:s reduktion kom slottet i Kronans ägo och tilldelades år 1716 lantgreve Fredrik av Hessen, sedermera Fredrik I. På 1730-talet fick de två flyglarna en enhetlig prägel genom arkitekten Carl Hårleman. Han ritade även de två svängda envåningslängorna, som fullbordade anläggningen.

Simon de la Vallée (Svenskt biografiskt lexikon, Riksarkivet) Länk till annan webbplats. 

Gustav III:s Ekolsund

Gustav III kom att vistas mycket på Ekolsund under kungaåren. Här höll han storslagna och omtalade fester. Ekolsund var länge något av Gustav III:s favoritslott, för vilket han hade vidlyftiga ombyggnadsplaner. Bevarade ritningar av arkitekten Carl Fredrik Adelcrantz visar att Norra och Södra flyglarna var tänkta att ingå i en monumental anläggning med en stor teater. Planerna förverkligades inte, men en omfattande inre renovering ledd av Adelcrantz och Jean Eric Rehn genomfördes. Hovmålaren Lars Bolander anlitades för att utföra väggdekoren i en av salarna. År 1785 såldes slottet till grosshandlaren George Seton, vars ättlingar kom att äga Ekolsund fram till 1912. År 1917 köptes slottet av direktör Carl Kempe. Åren 1928-30 restaurerade och moderniserade han Södra flygeln till bostad åt sin familj efter ritningar av arkitekten Vilhem Bryde.

Carl Fredrik Adelcrantz (Svenskt biografiskt lexikon, Riksarkivet) Länk till annan webbplats.

Varför är Ekolsunds slott byggnadsminne?

Alla byggnadsminnen har skyddsbestämmelser som utgår från de kulturhistoriska värdena, det vill säga de värden som bedömts vara viktigt att värna och vårda för framtiden. För Ekolsunds slott handlar det framför allt om att:

  • Ekolsunds slott har en mycket karakteristisk planutformning med de två flyglarna tänkta att sammanbindas av en länga som aldrig utfördes.
  • Slottet har i stort bevarat den exteriör det fick genom Carl Hårlemans ombyggnad på 1700-talet.
  • Ekolsunds slott utgör en väl sammanhållen helhet med tydliga spår av park, alléer och djurgård som sträcker sig långt utanför själva slottsområdet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Adress: Cirka en mil öster om Enköping
Kommun: Enköping
Socken: Husby-Sjutolfta
Byggt: Under 1600- och 1700-talen
Arkitekt: Simon de la Vallée, Carl Hårleman, Nicodemus Tessin d.ä.
Ägare: Privat ägo
Skyddsår: 1969
Skyddsform: Byggnadsminne enligt kulturmiljölagen (KML)

Översiktskarta över byggnadsminnet Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Detaljkarta över byggnadsminnet Pdf, 3.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslutet om byggnadsminne, med skyddsbestämmelser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Byggnadsantikvarier (kulturmiljöenheten)

Telefon (växel): 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss